Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/3-12-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/3-12-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:   

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 324/18 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019

325/18 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

 

Κοζάνη 12-12-2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος