Υπογραφή Εντάξεων Πράξεων δύο (2) έργων εξοικονόμησης ενέργειας

Υπογραφή Εντάξεων έργων στους Δήμους Κοζάνης και Άργους Ορεστικού

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογραφή Εντάξεων έργων στους Δήμους Κοζάνης και Άργους Ορεστικού

Υπογραφή Εντάξεων έργων στους Δήμους Κοζάνης και Άργους Ορεστικού

Τις Εντάξεις δύο (2) νέων έργων, υπέγραψε τη Δευτέρα 17/1/2022, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κασαπίδης.

Πρόκειται για τα έργα:

  1. «Αντιπλημμυρική Προστασία Νοτιοδυτικής Πλευράς πόλης Κοζάνης»και αφορά στην κατασκευή νέου κεντρικού αποχ/κού οχετού διοχέτευσης ομβρίων υδάτων για την αποσυμφόρηση του κεντρικού αποχ/κού αγωγού που θα τροφοδοτείται από τα υπερχειλίζοντα όμβρια του παντορροϊκού δικτύου της πόλης και θα καταλήγει στο έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας του Δήμου Κοζάνης.
    Περιλαμβάνει δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων μήκους 5850μ και 2900μ σωληνωτού αγωγού καθώς και απαλλοτριώσεις 16.723,73m2. Η ολοκλήρωση του έργου θα γίνει εντός της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και ο  προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 9.420.000,00€.
  2. «Συμπληρωματικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων οικισμού Αμπελοκήπων Δήμου Άργους Ορεστικού»και αφορά στην κατασκευή επτά νέων κλάδων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, συνολικού μήκους περί τα 360 m καθώς και των απαραίτητων φρεατίων υδροσυλλογής για την απορρόφηση των επιφανειακών υδάτων και τη μεταφορά τους μέσω του δικτύου σωληνώσεων στους αποδέκτες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 120.000,00€.

Και τα δύο έργα, εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συνεχίζει την υλοποίηση έργων, που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής όλων των Δυτικομακεδόνων.