2η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (18-1-2022)

2η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (18-1-2022)

2η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (18-1-2022)

2η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (18-1-2022)

Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής συζητήθηκαν 52 θέματα.

Εγκρίθηκαν τρεις συγκροτήσεις Επιτροπών Διαγωνισμών, μετά την έγκριση των όρων δημοπράτησης από την οικονομική Επιτροπή και την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης από το Περιφερειακό Συμβούλιο,  που θα «τρέξουν» τις διαδικασίες για την κατακύρωση των έργων:

  • «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου Σερβίων» προϋπολογισμού 2.200.000,00 € με ΦΠΑ.
  • «Εξωτερικό Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ σε Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας» προϋπολογισμού 853.200,00 € με Φ.Π.Α.
  • «Υδροηλεκτρικός σταθμός Ισχύος 0,33 MW στη θέση “ΦΡΑΓΜΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ” της ΔΕ Ασκίου του Δήμου Βοΐου της ΠΕ Κοζάνης», προϋπολογισμού 700.000,00 € με Φ.Π.Α.

Μετά την έγκριση του τρόπου δημοπράτησης από το Περιφερειακό συμβούλιο, σήμερα εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης για το υποέργο «Προμήθεια Εξοπλισμού Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης  Αρδευτικού Δικτύου Βελβεντού» Προϋπολογισμού:  909.540,00 € με Φ.Π.Α.

Σημαντικά έργα προχωράνε, όπως η «Βελτίωση παράλληλων έργων στο αγρόκτημα Λιβαδερού» προϋπολογισμού 550.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ στον προσωρινό ανάδοχο «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ», με ποσοστό έκπτωσης 58,05%, καθώς σήμερα εγκρίθηκε το πρακτικό κατακύρωσης, αφού είχαν προηγηθεί ο τρόπος δημοπράτησης από το Περιφερειακό συμβούλιο και η έγκριση των όρων δημοπράτησης από την οικονομική Επιτροπή.

Σημαντικότατη και  η λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του Δήμου Εορδαίας για το έργο «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης στους οικισμούς Δήμου Εορδαίας» Προϋπολογισμού: 3.580.000,00 € με Φ.Π.Α.