Τοπικές Θεματικές Αγρο-ημερίδες με θέμα: «Καλές πρακτικές, Έξυπνες εφαρμογές και σύγχρονες τεχνικές παραγωγής στον χώρο του κρασιού και της αμπελουργίας», την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

Τοπικές Θεματικές Αγρο-ημερίδες με θέμα: «Καλές πρακτικές, Έξυπνες εφαρμογές και σύγχρονες τεχνικές παραγωγής στον χώρο του κρασιού και της αμπελουργίας», την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Τοπικές Θεματικές Αγρο-ημερίδες με θέμα: «Καλές πρακτικές, Έξυπνες εφαρμογές και σύγχρονες τεχνικές παραγωγής στον χώρο του κρασιού και της αμπελουργίας», την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

Ο Δήμος Αμυνταίου, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στις Τοπικές Θεματικές Αγρο-ημερίδες με θέμα:

«Καλές πρακτικές, Έξυπνες εφαρμογές και σύγχρονες τεχνικές παραγωγής στον χώρο του κρασιού και της αμπελουργίας», που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, στην αίθουσα γευσιγνωσίας Οινοποιείου Αγροτικού Συνεταιρισμού Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΑΣΕΠΑ) και θα περιλαμβάνουν θεωρητική και επιτόπια εκπαίδευση (on-site) από ειδικούς στον τομέα της Αμπελουργίας και Οινολογίας.

Τα Αγρο-σεμινάρια υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου WINCOME του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II CBC PROGRAMME “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ (ΜΠΒ ΙΙ) (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%).

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

www.wincomeproject.eu

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης ΑΓΡΟ-ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

09:15 – 09:45 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

09:45 – 10:00 ΕΝΑΡΞΗ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

10:00 – 10:20 «Έξυπνες εφαρμογές και σύγχρονες τεχνικές παραγωγής στο terroir του Αμυνταίου.»

Μπουλοκώστας Κωνσταντίνος, Γεωπόνος | Οινολόγος Msc «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠΑ»

10:20 – 10:35 «Κλιματική αλλαγή και διαχείριση αμπελώνα»

Μπουλοκώστας Κωνσταντίνος, Γεωπόνος | Οινολόγος Msc «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠΑ»

10:35 – 11:00 «Εξειδικευμένες πρακτικές αμπελοκαλλιέργειας. Ξεφύλλισμα & κλάδεμα»
Σεραφείμ Θεοχάρης, Υπ. Διδάκτωρ Αμπελουργίας | Γεωπόνος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας

11:00 – 11:15 «Η αμπελοκαλλιέργεια στο Αμύνταιο και οι τεχνικές οινοποίησης του Αγροτικού Συνεταιρισμό Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΑΣΕΠΑ)»

Γιώργος Μπέικος, Τελειόφοιτος Γεωπόνος, «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης ΑΓΡΟ-ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

11:15 – 11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ

11:30 – 11:45 «Η ζωή του αμπελουργού. Η εκμετάλλευση της παραγωγής με ολοκληρωμένες μεθόδους»

Κώστας Κoπάτσκας, Αμπελουργός

11:45 – 12:15 «Ξινόμαυρο. Η πολυδυναμική ποικιλία του Αμυνταίου»

Τσιβίκη Μαρία, Χημικός | Οινολόγος Msc «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠΑ»

12:15 – 13:30 Επιτόπια εκπαίδευση (on-site) στην κάβα και στις δεξαμενές του ΑΣΕΠΑ
(Εκπαίδευση 1ης Αγρο-Ημερίδας) για τις σύγχρονες διαδικασίες οινοποίησης και παλαίωσης

13:30 – 14.30 «Καλές πρακτικές, έξυπνες εφαρμογές και σύγχρονες τεχνικές παραγωγής στον χώρο του κρασιού. Οινική κουλτούρα καταναλωτών.»

Γιώργος Παλησίδης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εστίασης, Τροφίμων & Προορισμών
Geogastronomy

14:30 – 14:45 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

14:45 – 16:00 Επιτόπια εκπαίδευση (on-site) στον Αμπελώνα του ΑΣΕΠΑ (Εκπαίδευση 2ης Αγρο-Ημερίδας) για τις νέες μεθόδους Αμπελοκαλλιέργειας

 

 

Οι εταίροι για την Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα «Οι Δράσεις του Έργου WINCOME: Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Προστιθέμενη Αξία», Τρίτη 28/9/2021 στις 12:30 μ.μ.

Δήμος Ζίτσας (Επικεφαλής Εταίρος) Municipality of Zitsa (Lead beneficiary)

Δήμος Αμυνταίου (Εταίρος 2) Municipality of Amyntaio (BP2)

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Εταίρος 3) Region of Western Macedonia (BP3)

Περιφερειακό Συμβούλιο Κορυτσας (Εταίρος 4) Regional Council of Korce (BP4)

Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης και Συνεργασίας (Εταίρος 5) Regional Center for Development and Cooperation (BP5)

Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα δημοσίευση δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Union, the participating countries and the Managing Authority.

Συνημμένα:

Η πρόσκληση και το πρόγραμμα του Δήμου Αμυνταίου στις Τοπικές Θεματικές Αγρο-ημερίδες με θέμα: «Καλές πρακτικές, Έξυπνες εφαρμογές και σύγχρονες τεχνικές παραγωγής στον χώρο του κρασιού και της αμπελουργίας», που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

Τοπικές Θεματικές Αγρο-ημερίδες με θέμα: «Καλές πρακτικές, Έξυπνες εφαρμογές και σύγχρονες τεχνικές παραγωγής στον χώρο του κρασιού και της αμπελουργίας», την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021