Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «Μάρκετινγκ, προώθηση & εξωστρέφεια των οινικών προϊόντων», την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου

Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «Μάρκετινγκ, προώθηση & εξωστρέφεια των οινικών προϊόντων», την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «Μάρκετινγκ, προώθηση & εξωστρέφεια των οινικών προϊόντων», την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου

Ο Δήμος Αμυνταίου, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα:

«Μάρκετινγκ, προώθηση & εξωστρέφεια των οινικών προϊόντων»,

που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου.

Η Ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου WINCOME του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II CBC PROGRAMME “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ (ΜΠΒ ΙΙ) (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%).

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

www.wincomeproject.eu

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

9:30 – 10:00

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

10:00 – 10:15

ΕΝΑΡΞΗ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

10:15 – 10:35

«Ολοκληρωμένος σχεδιασμός βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Διαχείριση Προορισμών Περιοχών με Αμπελώνες και Οινοτουριστικες Διαδρομές.»

Δρ Ευάγγελος Κυριακού, Διευθυντής τμήματος τουρισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος, Δημοτική Επιχείρηση Έδεσσας

10:35 – 11:00

«Στρατηγικός σχεδιασμός του Αμπελώνα και του Οινοτουρισμού»

Δρ Σπύρος Αβδημιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

11:00 – 11:20

«Οινική πληροφόρηση: έννοιες, περιεχόμενο, αξία, εμπορικότητα»

Δρ Θεοδόσιος Τσιάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

11:20 – 11:40

«Μάρκετινγκ, προώθηση & εξωστρέφεια των οινικών προϊόντων μέσα από γαστρονομικούς προορισμούς. Η περίπτωση της Γουμένισσας»

Δρ Φώτης Κιλιπίρης, Καθηγητής Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

11:40 – 12:10

«Ξινόμαυρο. Μια πολυδυναμική ποικιλία»

Τσιβίκη Μαρία, Χημικός | Οινολόγος Msc «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΣΕΠΑ»

12:10 – 12:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ

12:30 – 12:50

«Εκπαίδευση, Οίνος, Γαστρονομία»

Κώστας Κοπάτσκας, Chef | Αμπελουργός | Καθηγητής Μαγειρικής

12:50 – 13:30

«Το αμπέλι στη γαστρονομία. Food & Wine pairing διεθνών εδεσμάτων με τοπικά προϊόντα και οίνους»

Γιώργος Παλησίδης, Καθηγητής Γαστρονομίας | Σύμβουλος Επιχειρήσεων

13:30 -14:00

ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

Οι εταίροι για την Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα «Οι Δράσεις του Έργου WINCOME: Αναμενόμενα Αποτελέσματα και Προστιθέμενη Αξία», Τρίτη 28/9/2021 στις 12:30 μ.μ.

Δήμος Ζίτσας (Επικεφαλής Εταίρος) Municipality of Zitsa (Lead beneficiary)

Δήμος Αμυνταίου (Εταίρος 2) Municipality of Amyntaio (BP2)

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Εταίρος 3) Region of Western Macedonia (BP3)

Περιφερειακό Συμβούλιο Κορυτσας (Εταίρος 4) Regional Council of Korce (BP4)

Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης και Συνεργασίας (Εταίρος 5) Regional Center for Development and Cooperation (BP5)

Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα δημοσίευση δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Union, the participating countries and the Managing Authority.

Συνημμένα:

Η πρόσκληση και το πρόγραμμα του Δήμου Αμυνταίου για την Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «Μάρκετινγκ, προώθηση & εξωστρέφεια των οινικών προϊόντων», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου

Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «Μάρκετινγκ, προώθηση & εξωστρέφεια των οινικών προϊόντων», την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου