Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.

Υπουργείο Οικονομικών

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 10 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α’ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»

» Διαβάστε περισσότερα
1 2 3