Διαγωνισμός για την συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Δεσκάτης

Ενεργειακή αναβάθμιση Γρεβενά

Διαγωνισμός για την συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Δεσκάτης Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:«Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Δεσκάτης»

» Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού ανάθεσης έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων ΠΕ Φλώρινας»

Διοικητήριο ΠΕ Φλώρινας

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού ανάθεσης έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων ΠΕ Φλώρινας» Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων ΠΕ Φλώρινας», με προϋπολογισμό #15.000,00 Ευρώ #.

» Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψης προκήρυξης διαγωνισμού έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων ΠΕ Φλώρινας»

Διοικητήριο ΠΕ Φλώρινας

Ορθή επανάληψης προκήρυξης διαγωνισμού έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων ΠΕ Φλώρινας» Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων ΠΕ Φλώρινας», με προϋπολογισμό #15.000,00 Ευρώ #.

» Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων ΠΕ Φλώρινας»

Διοικητήριο ΠΕ Φλώρινας

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων ΠΕ Φλώρινας» Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων ΠΕ Φλώρινας», εκτιμώμενης αξίας 12.096,77 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της […]

» Διαβάστε περισσότερα

Τη σύμβαση του έργου «Επισκευή – συντήρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης

Υπογραφή συμβάσεων έργων

Τις εργασίες για την επισκευή – συντήρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων, αφορά η σύμβαση του έργου, που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης. Το κτήριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Λευκἀρων του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, έχει υποστεί πολύ σημαντικές ζημιές από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αυτό στις 29 Ιανουαρίου 2017.

» Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: Επισκευή – Συντήρηση Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο διοίκησης της ΠΔΜ, στη ΖΕΠ Κοζάνης

Διαγωνισμός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ: 624Ε7ΛΨ-ΤΒΦ) 1. H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο διοίκησης της ΠΔΜ, στη ΖΕΠ Κοζάνης» με προϋπολογισμό 320.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 106.186,75 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και […]

» Διαβάστε περισσότερα