Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ημερίδα του Interreg Europe «Αλλαγή συμπεριφοράς και συμμετοχικές διαδικασίες για βιώσιμη κινητικότητα» 1β

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ημερίδα του Interreg Europe «Αλλαγή συμπεριφοράς και συμμετοχικές διαδικασίες για βιώσιμη κινητικότητα», ως εκπρόσωπος του έργου REGIO-MOB

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ημερίδα του Interreg Europe «Αλλαγή συμπεριφοράς και συμμετοχικές διαδικασίες για βιώσιμη κινητικότητα», ως εκπρόσωπος του έργου REGIO-MOB

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ημερίδα του Interreg Europe «Αλλαγή συμπεριφοράς και συμμετοχικές διαδικασίες για βιώσιμη κινητικότητα»

Στις 28 Ιουνίου 2022, έπειτα από δύο χρόνια, η Πλατφόρμα Εκμάθησης Πολιτικής (Policy Learning Platform) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe διοργάνωσε το πρώτο της ετήσιο θεματικό εργαστήριο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη.

Το θέμα της εκδήλωσης ήταν:

«Αλλαγή Συμπεριφοράς και Συμμετοχικές Διαδικασίες για τη Βιώσιμη Κινητικότητα» (Behaviour change and participatory processes for sustainable mobility) και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε στην εκδήλωση εκπροσωπώντας το εταιρικό σχήμα του έργου REGIOMOB.

 

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και να συμμετέχουν στις δύο διαδραστικές συνεδρίες με τις εξής θεματικές ενότητες:

 

  1. Αλλαγή Συμπεριφοράς (Behaviour Change).
  2. Συμμετοχικός Σχεδιασμός και Διαδικασίες (Participatory Planning and Processes).

 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θεματικής ενότητας παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες Καλές Πρακτικές:

 

  • «Το πλαίσιο της πόλης των 10 λεπτών» / The 10 Minute Town Framework που παρουσιάστηκε από εκπρόσωπο του έργου MATCU-UP. Το έργο στοχεύει να εξασφαλίσει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται σε απόσταση 10 λεπτών με τα πόδια ή με ποδήλατο με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες δημόσιας συγκοινωνίας για όλους τους πολίτες.
  • «Διαχείριση ζήτησης μεταφορών σε μεγάλες εκδηλώσεις / Travel demand management for major events» που παρουσιάστηκε από τον εταίρο Transport for Greater Manchester του έργου REFORM. Η αναφερόμενη Καλή Πρακτική λαμβάνει χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και περιλαμβάνει τη διαχείριση του δικτύου και τα κίνητρα αλλαγής συμπεριφοράς των πολιτών μέσω της χρήσης βιώσιμων τρόπων μεταφοράς κατά την περίοδο διοργάνωσης μεγάλων εκδηλώσεων.
  • Κατανόηση της αλλαγής συμπεριφοράς κατά την περίοδο του COVID/ Understanding behaviour change in response to COVID που αναδείχθηκε από τον εταίρο ΕΚΕΤΑ του έργου e-smartec/REFORM. Στο πλαίσιο του έργου Inter-Connect και Inter-Connect PLUS (Πρόγραμμα Interreg ADRION), οι εταίροι διεξήγαγαν έρευνες πολιτών, καθώς και έρευνες ενδιαφερομένων για τον τουρισμό και την κινητικότητα, για να καθορίσουν την επιρροή της πανδημίας στις επιβατικές μεταφορές.
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θεματικής ενότητας παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες Καλές Πρακτικές και διοργανώθηκε ένα διαδραστικό εργαστήριο:

 

  • Συμμετοχή των νέων στο Συμμετοχικό Σχεδιασμό/ Involving Youth in Participatory Planning που παρουσιάστηκε από τον εταίρο Δήμο Lørenskog του έργου SmartEdge. Ο Δήμος Lørenskog της Νορβηγίας, διερεύνησε την εμπλοκή των μικρών παιδιών στο σχεδιασμό των μεταφορών ώστε να ενθαρρύνει τη στροφή σε δημόσια μέσα μεταφοράς, καθώς η μέση διαδρομή με αυτοκίνητο στο Δήμο είναι μικρότερη από 1 χιλιόμετρο.
  • Επιτροπές Πολιτών για συμμετοχική σχεδίαση Σχεδίων Δράσης / Citizen Panels for co-designing Action Plans που παρουσιάστηκε από τον εταίρο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης του έργου PE4Trans. Το έργο PE4Trans, αναγνωρίζοντας τη σημασία του συμμετοχικού σχεδιασμού, χρησιμοποίησε την εμπλοκή πολιτών για τον καθορισμό των Σχεδίων Βιώσιμης Κινητικότητας.

 

* Το έργο REGIO-MOB χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe και στόχος του είναι να εξασφαλίσει την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν, επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα και εργαλεία.

Ιστότοπος έργου:

www.interregeurope.eu/regiomob/

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

Χριστοπούλου Παρασκευή, Δρ Συγκοινωνιολόγος, Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Έξυπνης Εξειδίκευσης και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τηλ. 2461052726, email: p.christopoulou@pdm.gov.gr

 

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ημερίδα του Interreg Europe «Αλλαγή συμπεριφοράς και συμμετοχικές διαδικασίες για βιώσιμη κινητικότητα» 1 Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ημερίδα του Interreg Europe «Αλλαγή συμπεριφοράς και συμμετοχικές διαδικασίες για βιώσιμη κινητικότητα» 2 Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ημερίδα του Interreg Europe «Αλλαγή συμπεριφοράς και συμμετοχικές διαδικασίες για βιώσιμη κινητικότητα» 3 Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ημερίδα του Interreg Europe «Αλλαγή συμπεριφοράς και συμμετοχικές διαδικασίες για βιώσιμη κινητικότητα» 4 Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Ημερίδα του Interreg Europe «Αλλαγή συμπεριφοράς και συμμετοχικές διαδικασίες για βιώσιμη κινητικότητα» 5