Συμμετοχή της Αντιπεριφέρειας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στο Ευρωπαϊκό έργο SARURE 1b

Συμμετοχή της Αντιπεριφέρειας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στο Ευρωπαϊκό έργο SARURE

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Συμμετοχή της Αντιπεριφέρειας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στο Ευρωπαϊκό έργο SARURE

Συμμετοχή της Αντιπεριφέρειας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στο Ευρωπαϊκό έργο SARURE

Η Αντιπεριφέρεια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, μετά από πρόσκληση του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας μέσω του Ερευνητικού Εργαστηρίου του MATER Lab, με επικεφαλής τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Μπακούρο και τους υποψήφιους διδάκτορες κα Αμαλία Κούσκουρα και κ. Αναστάσιο Ανδρονικίδη καθώς και της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώθηκε και συμμετείχε στην τελική συνάντηση εργασίας του έργου SARURE η οποία πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Επιμελητηρίου και στην ευρύτερη περιοχή του Teruel Ισπανίας στις 18 και 19 Μαΐου 2022.

Την Αντιπεριφέρεια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης εκπροσώπησε η Ειδική Σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Γρηγόρη Τσιούμαρη, κα Κωνσταντίνα Νικολαΐδου με στόχο την ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις Ευρωπαϊκές διαδικασίες των χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις κατά την φάση της δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο των περιφερειακών ταμείων ενίσχυσης.

Το έργο  SARURE “SaveRuralRetail” υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe 2014-2020 και στοχεύει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στο κομμάτι που αφορά κυρίως το λιανικό εμπόριο και την μικρό-επιχειρηματικότητα στις απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα περιοχές.

Οι πολύ μικρές αυτές επιχειρήσεις, ευάλωτες στην οικονομική κρίση και με πολλά εμπόδια στην προσπάθεια να καινοτομήσουν, θα πρέπει να εκμεταλλευτούν όλες τις νέες ευκαιρίες και δυνατότητες που παρουσιάζει η αγορά και η ψηφιακή οικονομία.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ευρεία εκδήλωση διάδοσης και μεταφοράς των σχετικών πολιτικών με ενημερώσεις από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος της Διαχειριστικής Αρχής του Interreg Europe.

Ιδιαίτερα συζητήθηκε η ιδιαιτερότητα της Δυτικής Μακεδονίας και οι επιπτώσεις από την δίκαιη μετάβαση.

Με κύριο στόχο την βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών που υποστηρίζουν τις ΜΜΕ ως προς την επιβίωση, την καινοτομία και τη συνολική ανταγωνιστικότητα τους σε Πανευρωπαϊκή διάσταση, το έργο έχει καταλήξει και δεσμευτεί σε ρεαλιστικά πλάνα δράσης, ξεχωριστά για κάθε μια Περιφέρεια που συμμετείχε στο έργο.

 

Συμμετοχή της Αντιπεριφέρειας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στο Ευρωπαϊκό έργο SARURE 1 Συμμετοχή της Αντιπεριφέρειας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στο Ευρωπαϊκό έργο SARURE 2