Συμμετοχή της Αντιπεριφέρειας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στο Ευρωπαϊκό έργο SARURE

Συμμετοχή της Αντιπεριφέρειας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στο Ευρωπαϊκό έργο SARURE 1b

Συμμετοχή της Αντιπεριφέρειας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στο Ευρωπαϊκό έργο SARURE

» Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο 2ο Θεματικό Σεμινάριο του έργου SARURE

SARURE logo

Το 2ο θεματικό σεμινάριο του έργου SARURE πραγματοποιήθηκε στις 25-26 Σεπτεμβρίου 2019 στο Soderhamn της Σουηδίας. Περισσότεροι από 20 συμμετέχοντες από 7 χώρες συναντήθηκαν για να συζητήσουν για τεχνικές πωλήσεων και εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην υποβοήθηση/προώθηση του λιανικού εμπορίου. Η Περιφέρεια σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  παρουσίασε καλή πρακτική εταιρείας γουναρικών που συνδυάζει την ηλεκτρονική […]

» Διαβάστε περισσότερα