Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού Μενέλαος Μακρυγιάννης παρουσίασε τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του οικονομικού έτους 2023 που ανέρχεται στα 217.253.974,24 €

Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού Μενέλαος Μακρυγιάννης παρουσίασε τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του οικονομικού έτους 2023 που ανέρχεται στα 217.253.974,24 €

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού Μενέλαος Μακρυγιάννης παρουσίασε τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του οικονομικού έτους 2023 που ανέρχεται στα 217.253.974,24 €

Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού Μενέλαος Μακρυγιάννης παρουσίασε τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του οικονομικού έτους 2023 που ανέρχεται στα 217.253.974,24 €.

Στην εξέλιξη των προϋπολογισμών των τελευταίων ετών αποτυπώνεται η σταθερή προσήλωση της περιφερειακής αρχής στον αναπτυξιακό προσανατολισμό και η συνεχής προσπάθεια για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.

 

Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού Μενέλαος Μακρυγιάννης παρουσίασε τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του οικονομικού έτους 2023 που ανέρχεται στα 217.253.974,24 €

 

Η αύξηση αφορά κυρίως επενδύσεις και δημόσια Έργα που ανέρχονται στα 180.683.000 €.

 

Αναλυτικά: 

  Επενδύσεις –  Δημόσια Έργα Ετήσια Ποσοστιαία Μεταβολή
2019 16.315.000 €  
2020 38.740.000 € 137%
2021 55.199.000 € 42%
2022 77.104.400 € 40%
2023 180.683.000,00 € 134%

 

Ο κ. Μακρυγιάννης τόνισε «Χτίζουμε κάθε χρόνο πάνω σε αυτά που παραλάβαμε, αλλά και σε αυτά που με κόπο πετύχαμε αυτή την τριετία, για να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο και τις προοπτικές του κάθε πολίτη της Δυτικής Μακεδονίας.

Η συνεχής προσπάθεια για το καλύτερο είναι ευθύνη όλων μας απέναντι στα παιδιά μας, στο σήμερα, το αύριο, την ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας. Να μην ξεχνάμε ότι οι επόμενες γενιές θα μας κρίνουν για τις πράξεις και τις αποφάσεις μας».

Στην συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού Μενέλαος Μακρυγιάννης παρουσίασε τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του οικονομικού έτους 2023 που ανέρχεται στα 217.253.974,24 €