Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/27-10-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/27-10-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/27-10-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 196/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση του έργου: «Διαγραμμίσεις στο Επ. Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Καστοριάς».

197/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
3.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Μελών Περιφερειακού Συμβουλίου για το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβολής Κυρώσεων σε Φορείς Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου και σε  Ιδιοκτήτες Λεωφορείων

198/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό μελών του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβολής Κυρώσεων σε Φορείς Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου και σε  Ιδιοκτήτες Λεωφορείων
4.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

19η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (19η/2022).

199/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 19η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (19η/2022).
5.      Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην περιοχή του Βερμίου.

200/22 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία σχετικά με την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην περιοχή του Βερμίου.
6.     
Ημερήσιας Διάταξης

Διαδικασία εκτίμησης των αναγκών σε εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες με τη διαδικασία της μετάκλησης.

201/22 Το Π.Σ. ενημερώθηκε για την διαδικασία εκτίμησης των αναγκών σε εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες με τη διαδικασία της μετάκλησης.
7. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Δημοπράτησης – Εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Φωτισμού στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας»,

Προϋπολογισμού δαπάνης  #65.000,00 €#, με το Φ.Π.Α.

202/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
7.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου: «Συντήρηση και προστασία φραγμάτων Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσοβούνου και Πραμόριτσα».

Προϋπολογισμός: 200.000,00€ (με  Φ.Π.Α.).

203/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
8.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης».

Προϋπολογισμός: 5.450.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

204/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

 

Κοζάνη 31/10/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου