Σημαντικές Εγκρίσεις στην 38η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-7-2022)

Σημαντικές Εγκρίσεις στην 38η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-7-2022)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Σημαντικές Εγκρίσεις στην 38η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-7-2022)

Σημαντικές Εγκρίσεις στην 38η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Οικονομικού Μενέλαου Μακρυγιάννη, για πρώτη φορά θα λειτουργήσει ο Εσωτερικός Έλεγχος μέσω της Έγκρισης δαπάνης για

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»,

προϋπολογισμού: 37.200,00 €.

Εγκρίθηκε η δαπάνη και η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την ΑΝΚΟ ΔΜ ΑΕ – ΑΟΤΑ για τις ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΜΒΩΝ ΝΟΜΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ, προϋπολογισμού: 235.600,00 €, οι μελέτες βελτίωσης θα περιλαμβάνουν 109 ηλεκτροφωτισμένους οδικούς κόμβους αρμοδιότητας της Έδρας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και 569 χιλιόμετρα Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Εγκρίθηκε η δαπάνη για ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ Β΄ΦΑΣΗ προϋπολογισμού: 154.655,54 €.

Εγκρίθηκε η Υποβολή Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργου: «Μετεγκατάσταση Διοικητικών Υπηρεσιών και Εκπαιδευτικών Δομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης», προϋπολογισμού150.000,00 €

Εγκρίθηκε η διάθεσης πίστωσης ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Δ.Μ. από τους ΚΑΠ έδρας, το τετραετές Επιχειρησιακό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει α) στρατηγικές επιλογές, β) επιχειρησιακό σχέδιο και γ) δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης.

και τέλος 10 πολιτιστικές εκδηλώσεις με συλλόγους και φορείς συνολικού προϋπολογισμού 10.800,00 €.