Πρόθεση δημοπράτησης έργου: Καθαρισμός τάφρων επαρχ. οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2016

Διαγωνισμός

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός τάφρων επαρχ. οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2016», προϋπολογισμού #70.000,00 €#, με το Φ.Π.Α., για έργα κατηγορίας «ΟΟΠΟΙΙΑΣ», για την Α1 Τάξη και Άνω του Μ.Ε.ΕΠ.

Πατήστε εδώ για το αρχείο.