Πρόθεση δημοπράτησης έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βεύης – ΠΕ Φλώρινας

Διαγωνισμός

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βεύης, προϋπολογισμού #80.000,00 €#, με το Φ.Π.Α.

Πατήστε εδώ.