Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και υπογραφή σύμβασης

Μεταφορά μαθητών

Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και υπογραφή σύμβασης

Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και υπογραφή σύμβασης

Σε συνέχεια της αρίθμ. 1786/22 (ΑΔΑ: 66327ΛΨ-ΜΒΑ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ,  σχετικά με την έγκριση  δικαιολογητικών κατακύρωσης της  1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ)135783/21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23, και της πράξης 2/2023 του ελεγκτικού συνεδρίου  παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης, Δ/νση Οικονομικού γραφείο 20, για υπογραφή της Σύμβασης  προσκομίζοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

 

Η Προϊστάμενη  Οικονομικών Υπηρεσιών  

 

                               

                                

Καλπάκη Βαϊα

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑΧΙ 212.144,80 € 8.485,79 €
2 ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9.242,10 € 369,68 €
3 ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε 142.486,75 € 5.699,47 €
4 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 26.062,75 € 1.042,51 €
5 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15.598,80 € 623,95 €
6 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19.471,20 € 778,85 €
7 ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Κοζάνης 129.127,25 € 5.165,09 €
8 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8.374,80 € 334,99 €
9 ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 47.121,20 € 1.884,85 €
10
ΒΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.379,00 € 335,16 €
11 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14.630,70 € 585,23 €
12 Δ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  &ΣΙΑ Ε.Ε. 35.836,85 € 1.433,47 €
13 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 16.327,50 € 653,10 €
14 ΚΑΓΙΑΟΓΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 9.901,50 € 396,06 €
15 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 129.368,75 € 5.174,75 €
16 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 294.215,95 € 11.768,64 €
17 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΧΙ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ” 56.439,60 € 2.257,58 €
18 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΟΣΤΟΦΟΡΟΣ 178.773,70 € 7.150,95 €
19 ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10.395,00 € 415,80 €
20
ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 8.983,80 € 359,35 €
21 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6.898,50 € 275,94 €
22 ΛΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18.480,00 € 739,20 €
23 ΛΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8.836,80 € 353,47 €
24 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10.434,90 € 417,40 €
25 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 11.098,50 € 443,94 €
26 ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 4.029,90 € 161,20 €
27 ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5.560,88 € 222,44 €
28 ΠΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 21.682,50 € 867,30 €
29 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 11.417,70 € 456,71 €
30
ΠΕΙΟΣ ΝΑΟΥΜ 3.160,50 € 126,42 €
31 ΠΡΑΣΣΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 23.015,30 € 920,61 €
32 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.129,90 € 245,20 €
33 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3.129,00 € 125,16 €
34 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ “ΠΙΝΔΟΣ” 59.539,20 € 2.381,57 €
35 ΤΖΙΑΝΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7.157,50 € 286,30 €
36 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16.821,00 € 672,84 €
37 ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12.036,50 € 481,46 €
38 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν Κοζάνης Α.Ε 213.269,70 € 8.530,79 €
39 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 14.070,00 € 562,80 €
40
ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΕΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5.392,80 € 215,71 €
41 ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΕΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22.308,30 € 892,33 €
42 ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 46.410,00 € 1.856,40 €
43 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7.994,70 € 319,79 €