Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Νέα Νικόπολη του Δήμου Κοζάνης

Αναδασμός

Σχετ: 1. Οι αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό Νέα Νικόπολη για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147/2003 καθώς και του Ν. 4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την Τετάρτη 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 10:30, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε  για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν.4061/2012 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Θ.Γ. & Ε.Δ.

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας αποδεκτών

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Νέα Νικόπολη Αντωνιάδης Αλέξιος του Ιορδάνη υπ.αριθ. 1    αγροτεμάχιο 4251,90τ.μ. 112/24-12-2004 συσχέτιση
2 Νέα Νικόπολη Αντωνιάδης Γρηγόριος του Παύλου υπ.αριθ.50 οικόπεδο Ο.Τ. 1163,00τ.μ. 9187/01-06-2004
3 Νέα Νικόπολη Αράπογλου Αναστάσιος του Σάββα υπ.αριθ.1400 αγροτεμάχιο 4297,00τ.μ. 369/17-10-2006
4 Νέα Νικόπολη Ασλανίδου Μαρία του Κων/νου υπ.αριθ.222 αγροτεμάχιο 1190 τ.μ. 467/18-09-2007 και 58583/1815/11-06-2014
5 Νέα Νικόπολη Ατσικίδου Ζαχαρούλα του Νικολάου υπ.αριθ.224 αγροτεμάχιο 3878,00τ.μ. 9464/03-06-2004
6 Νέα Νικόπολη Βασιλειάδης Βασίλειος του Αλεξάνδρου υπ.αριθ.438 αγροτεμάχιο 8025,00τ.μ. 9307/02-06-2004
7 Νέα Νικόπολη Βεκίλογλου Άννα του Ιωάννη υπ.αριθ.113 οικόπεδο Ο.Τ. 359,00τ.μ. 8825/25-05-2004
8 Νέα Νικόπολη Γεωργιάδης Γεώργιος του Δαμιανού υπ.αριθ.225 οικόπεδο Ο.Τ. 265/19-9-2006
9 Νέα Νικόπολη Γιαλαβουζίδης Νικόλαος του Πέτρου υπ.αριθ.47 οικόπεδο Ο.Τ. 8 1100,00τ.μ.. 305/04-10-2006
10 Νέα Νικόπολη Γκανάτσιος Νικόλαος του Παρασκευά υπ.αριθ.1631  αγροτεμάχιο 4668,36τ.μ. 200/17-10-2006
11 Νέα Νικόπολη Γκαντιάς Χαρίσιος του Αθανασίου υπ.αριθ. 438θ αγροτεμάχιο 9887,00τ.μ. 49/12-12-2005
12 Νέα Νικόπολη Γρηγοριάδης Ιωάννης του Κων/νου υπ.αριθ.43 οικόπεδο Ο.Τ. 7 1025,00τ.μ. 309/09-10-2006
13 Νέα Νικόπολη Γρηγοριάδου Ελπίδα του Ιωάννη υπ.αριθ.438  αγροτεμάχιο 9965,00τ.μ. 9477/03-06-2004
14 Νέα Νικόπολη Γρηγοριάδου Κυριακή  του Ιωάννη υπ.αριθ.1  αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ. 10137/04-06-2004
15 Νέα Νικόπολη Δούδουλη Ασημένια του Θεοδοσίου υπ.αριθ. 1  αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ. 9482/03-06-2004
16 Νέα Νικόπολη

 

Θεοδωρίδης Θεόδωρος του Λεωνίδα

 

υπ.αριθ. 91 οικόπεδο Ο.Τ. 268/29-9-2006
υπ.αριθ. 53 οικόπεδο Ο.Τ.
17 Νέα Νικόπολη

 

Θεοδωρίδης Θεόδωρος του Λεωνίδα

 

υπ.αριθ.53 οικόπεδο Ο.Τ. 9471/03-06-2004
υπ.αριθ.91 οικόπεδο Ο.Τ.
18 Νέα Νικόπολη

 

Θεοδωρίδης Θεόδωρος του Λεωνίδα

 

υπ.αριθ.53 οικόπεδο Ο.Τ. 1130,00 τ.μ. 45277/1357/06-05-2014
υπ.αριθ.91 οικόπεδο Ο.Τ. 907,00 τα.μ.
19 Νέα Νικόπολη Ιορδάνογλου Χρήστος του Κοσμά υπ.αριθ.438 αγροτεμάχιο 5747,00τ.μ. 9282/02-06-2004
20 Νέα Νικόπολη Ιωαννίδου Ευτυχία του Σάββα υπ.αριθ.100 οικόπεδο Ο.Τ.12 834,00τ.μ.
21 Νέα Νικόπολη Κελεσίδου Ρεβάκκα του Κων/νου υπ.αριθ.263 αγροτεμάχιο 840,00τ.μ. 30/12-05-2005
22 Νέα Νικόπολη Κουρτίδης Αλέξανδρος του Γεωργίου υπ.αριθ.438 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ. 9483/03-06-2004
23 Νέα Νικόπολη

 

 

Κουρτίδης Παναγιώτης  του Αλεξάνδρου

 

 

υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 5788,00τ.μ. 9485/03-06-2004
υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 1593,00τ.μ.
υπ.αριθ.438 αγροτεμάχιο 2619,00τ.μ.
24 Νέα Νικόπολη

 

Κουρτίδου Ελένη του Κυριάκου

 

υπ.αριθ.438 αγροτεμάχιο 5970,00τ.μ. 9484/03-06-2004
υπ.αριθ.438 αγροτεμάχιο 4030,00τ.μ.
25 Νέα Νικόπολη Λαγοπούλου Δόμινα του Κων/νου υπ.αριθ.283 οικόπεδο Ο.Τ.29 1096,00τ.μ. 301/06-10-2006
26 Νέα Νικόπολη Ματιάκη Δέσποινα του Παναγιώτη υπ.αριθ…….οικόπεδο Ο.Τ. 452/27-11-2006
27 Νέα Νικόπολη Μαγνησάλης Δημήτριος του Μιχαήλ υπ.αριθ.256 οικόπεδο Ο.Τ.25 367,00τ.μ. 9461/03-06-2004
28 Νέα Νικόπολη Μαγνησαλής Δημήτριος του Μιχαήλ υπ.αριθ.438 αγροτεμάχιο 8650,00τ.μ. 9462/03-06-2004
29 Νέα Νικόπολη Μαγνησαλής Ηλίας  του Μιχαήλ υπ.αριθ.17 οικόπεδο Ο.Τ. 3 831,00τ.μ. 244/12-09-2006
30 Νέα Νικόπολη Μουρατίδης Κυριάκος του Μελετίου υπ.αριθ.89 οικόπεδο Ο.Τ. 267/20-9-2006
31 Νέα Νικόπολη Μαγνησαλή Ζωή του Δημητρίου υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 6480,00τ.μ. 9467/03-06-2004
32 Νέα Νικόπολη Παπαδοπούλου Μαρία του Ηλία υπ.αριθ. 1  αγροτεμάχιο 7275,00τ.μ. 9356/02-06-2004
33 Νέα Νικόπολη

 

Παπαχρήστου Νικόλαος του Ιωάννη

 

υπ.αριθ. 250 οικόπεδο Ο.Τ.36 1255,00τ.μ. 9472/03-06-2004
υπ.αριθ.438 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ.
34 Νέα Νικόπολη Παπαχρήστου Μαγδαληνή του Παύλου υπ.αριθ.1 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ. 18730/12-12-2003
35 Νέα Νικόπολη

 

Πατόνογλου Γιαννούλα του Γεωργίου

 

υπ.αριθ.1 αγροτεμάχιο 2010,00τ.μ. 9476/03-06-2004
υπ.αριθ.223 αγροτεμάχιο 2165,00τ.μ.
36 Νέα Νικόπολη Πλιάτσος Ιωάννης του Αλεξάνδρου υπ.αριθ.30 αγροτεμάχιο 26250,00τ.μ. 8823/25-05-2004
37 Νέα Νικόπολη Πλιάχας Γεώργιος του Φωτίου υπ.αριθ.210 οικόπεδο Ο.Τ. 9465/03-06-2004
38 Νέα Νικόπολη Πλιάχας Γεώργιος του Φωτίου υπ.αριθ.438 αγροτεμάχιο 1023,00τ.μ. 9466/03-06-2004
39 Νέα Νικόπολη Σαμψωνίδης Δημήτριος του Θεοδώρου υπ.αριθ.223 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ. 9355/02-06-2004
40 Νέα Νικόπολη Σισμανόγλου Βασίλειος του θεοδώρου υπ.αριθ. 223 αγροτεμάχιο 10000,00τ.μ. 9474/03-06-2004
41 Νέα Νικόπολη

 

Σισμανόγλου Ηλίας του Δημητρίου

 

υπ.αριθ.1  αγροτεμάχιο 8510,00τ.μ. 9475/03-06-2004
υπ.αριθ. 2 αγροτεμάχιο 5900,00τ.μ.
42 Νέα Νικόπολη Τσολακίδης Ηλίας του Δαμιανού υπ.αριθ. 1 αγροτεμάχιο 801,00τ.μ. 9391/03-06-2004
43 Νέα Νικόπολη Χαλούδης Μιχαήλ του Κυριάκου υπ.αριθ. 499 αγροτεμάχιο 5484,64τ.μ. 281/28-09-2006
44 Νέα Νικόπολη Χαλούδης Παντελής του Κυριάκου υπ.αριθ.97 οικόπεδο Ο.Τ.12 821,00τ.μ. 242/12-09-2006
45 Νέα Νικόπολη Χατζηγιαννακίδου Αγνούλα του Θεοδώρου υπ.αριθ.222 οικόπεδο Ο.Τ.22 1000,00τ.μ. 192/11-11-2003
46 Νέα Νικόπολη Χατζηϊωαννίδης Δαμιανός του Αβραάμ υπ.αριθ. 30 οικόπεδο Ο.Τ.33 1178,00τ.μ. 241/12-09-2006
47 Νέα Νικόπολη

 

Χατζησαββαϊδης Σάββας του Θρασύβουλου

 

υπ.αριθ. 42 οικόπεδο Ο.Τ. 7 1075,00τ.μ. 9187/01-06-2004
υπ.αριθ.68  αγροτεμάχιο
48 Νέα Νικόπολη Γιούλογλου Σάρρα του Ευσταθίου υπ.αριθ.27 οικόπεδο Ο.Τ. 5 957,00τ.μ. 770/9-11-2017 ΕΘΓ&ΕΔ