Αναδασμός

Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Οινόη του Δήμου Κοζάνης (16-11-2017)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σχετ: 1. Οι αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΟΙΝΟΗ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν. 3147 /2003 καθώς και του Ν. 4061 /2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την Τετάρτη 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 09:30, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν.4061/2012 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Θ.Γ. & Ε.Δ.

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας αποδεκτών

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Οινόη Λαμπριανίδης Κων/νος του Στεφάνου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 15000.00τ.μ 98/04-06-2004
2 Οινόη Λαμπριανίδης Στέφανος του Κων/νου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10000.00τ.μ 97/04-06-2004
3 Οινόη Λαμπριανίδης Στέφανος του Κων/νου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10000.00τ.μ 99/04-06-2004
4 Οινόη Λαμπριανίδης Στέφανος του Χρήστου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10000.00τ.μ 100/04-06-2004
5 Οινόη Λαμπριανίδης Χρήστος του Στεφάνου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 15000.00τ.μ 96/04-06-2004
6 Οινόη Παπαδόπουλος Σάββας του Βασιλείου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 21000.00τ.μ 105/25-09-2002
7 Οινόη Παπαδοπούλου Σαμπρίνα του Πάυλου υπ.αριθ. 632 αγροτεμάχιο 300.00τ.μ 177/03-07-2006
8 Οινόη Πουταχίδης Γεώργιος του Αθανασίου υπ.αριθ. 305 αγροτεμάχιο 3545.00τ.μ 9490/03-06-2004
υπ.αριθ. 784 αγροτεμάχιο
9 Οινόη Πουταχίδης Νικόλαος του Αθανασίου υπ.αριθ. 842 αγροτεμάχιο 3500.00τ.μ 2489/03-06-2004
10 Οινόη Πουταχίδου Ειρήνη του Φωτίου υπ.αριθ. 451Α αγροτεμάχιο  700 τ.μ 65983/2166/30-6-2014
11 Οινόη Τσαγγαλίδου Ερμιόνη του Ιορδάνης υπ.αριθ. 655 αγροτεμάχιο 3947.65τ.μ 9630/04-06-2004
14 Οινόη Βασιλειάδης Κωνσταντίνος του Κυριάκου υπ.αριθ. 451α αγροτεμάχιο 990τ.μ 65783/2138/30-6-2014