Αναδασμός

Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Καρυοχώρι του Δήμου Εορδαίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΚΑΡΥΟΧΩΡΙ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την Τετάρτη 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 09:00, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε  για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη  στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν.4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Εορδαίας που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας αποδεκτών:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Καρυοχώρι Λιάσκος Αλέξιος του Γεωργίου υπ.αριθ. 3436 αγροτεμάχιο 1300,00τ.μ. 47/07-12-2005
2 Καρυοχώρι Πανάκη Παρθένα του Κων/νου αρ.88 οικόπεδο Ο.Τ. 14 1000,00τ.μ. 189/17-10-2006
3 Καρυοχώρι Πουρλουκάκης Γεώργιοςτου Ελευθερίου υπ.αριθ. 3259 αγροτεμάχιο 10053,38τ.μ. 146/11-10-2006
4 Καρυοχώρι Πουρλουκάκης Ελευθέριος του Γεωργίου υπ.αριθ. 3259 αγροτεμάχιο 9988,46τ.μ. 148/11-10-2006
5 Καρυοχώρι Πουρλουκάκης Ελευθέριος του Γεωργίου υπ.αριθ. 88 αγροτεμάχιο 930,00τ.μ. 9701/04-06-2004
6 Καρυοχώρι Πουρλουκάκης Ελευθέριος του Γεωργίου υπ.αριθ. 88 αγροτεμάχιο 930,00τ.μ. 35/12-05-2006
7 Καρυοχώρι Πουρλουκάκη Δροσούλα του  Ελευθερίου υπ.αριθ. 3259 αγροτεμάχιο 9988,46τ.μ. 149/11-10-2006
8 Καρυοχώρι Πουρλουκάκη Παρθένα του  Βασιλείου υπ.αριθ. 3259 αγροτεμάχιο 10024,45τ.μ. 145/11-10-2006
9 Καρυοχώρι Πουρλουκάκη Χαρίκλεια  του  Ελευθερίου υπ.αριθ. 3259 αγροτεμάχιο 9934,94τ.μ. 147/11-10-2006
10 Καρυοχώρι Πουρλουκάκης Γεώργιος του Θεοχάρη υπ.αριθ. 3418 αγροτεμάχιο 1967.81 τμ 144/9-7-2014ΕΘΓ&ΕΔ
11 Καρυοχώρι Πουρλουκάκης Αθανάσιος του Θεοχάρη υπ.αριθ. 338α αγροτεμάχιο 397 αγροτεμάχιο 9040 τμ    960τμ 142/9-7-2014
12 Καρυοχώρι Πουρλουκάκης  Θεοχάρης του Αθανασίου υπ.αριθ. 3418 αγροτεμάχιο 10.000 τμ 143/9-7-2014ΕΘΓ&ΕΔ