Αναδασμός

Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Κομνηνά του Δήμου Εορδαίας (30-10-2017)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Σχετ: 1. Οι  αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΚΟΜΝΗΝΑ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την Τετάρτη 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 10:00, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13),  σύμφωνα με το αρ 5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  σύμφωνα με το αρ 23 του Ν 4061 / 12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Εορδαίας που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους  σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

Πίνακας Αποδεκτών

 

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Κομνηνά Αβραμίδου Ελένη του Κων/νου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 110/04-06-2004
2 Κομνηνά Αθανασιάδης Ιωάννης του Δημητρίου υπ.αριθ. 1366 αγροτεμάχιο 416,03τ.μ. 10091/04-06-2004
3 Κομνηνά Αθανασιάδου  Ελένη του Βασιλείου υπ.αριθ. 1366 αγροτεμάχιο 416,03τ.μ. 10093/04-06-2004
4 Κομνηνά Αραμαδανίδης Ευστάθιος  του Χρήστου υπ.αριθ. 1366 αγροτεμάχιο 1300,86τ.μ. 10060/04-06-2004
5 Κομνηνά Αραμαδανίδης Ευστάθιος  του Χρήστου υπ.αριθ. 814 αγροτεμάχιο 113/26-09-2006
6 Κομνηνά Αραμαδανίδου Ελένη  του Ιωάννη υπ.αριθ. 1298 αγροτεμάχιο 465,39τ.μ. 10075/04-06-2004
7 Κομνηνά Ιωσηφίδου Λεμονιά του Ιωάννη υπ.αριθ. 1298 αγροτεμάχιο 465,39τ.μ. 10053/04-06-2004
8 Κομνηνά Δανιηλίδης Δανιήλ του Δημητρίου υπ.αριθ. 1366 αγροτεμάχιο 655,50τ.μ. 10066/04-06-2004
9 Κομνηνά Δανιηλίδης Δημήτριος  του Νικολάου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 99/15-09-2006
10 Κομνηνά Δανιηλίδου Ελένη του Νικολάου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 98/15-09-2006
11 Κομνηνά Δανιηλίδου Σοφία του Κων/νου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 773.74τ.μ 53/04-06-2004
12 Κομνηνά Δημητριάδης Βασίλειος του Στυλιανού υπ.αριθ. 789 αγροτεμάχιο 1365.00τ.μ 116/29-06-2006
13 Κομνηνά Ελευθεριάδης Κων/νος του Γεωργίου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10074/04-06-2004
14 Κομνηνά Ελευθεριάδης Σωκράτης του Γεωργίου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10089/04-06-2004
15 Κομνηνά Ευσταθιάδης Ιωάννης του Πλάτων υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10116/04-06-2004
16 Κομνηνά Ευσταθιάδης Χρήστος του Πλάτων υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10049/04-06-2004
17 Κομνηνά Ζαχαριάδης Θεόφιλος του Ιωάννη υπ.αριθ. 1366 αγροτεμάχιο 10047/04-06-2004
18 Κομνηνά Ζυπίδου Παρασκευή του Αναστασίου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10064/04-06-2004
19 Κομνηνά Θωμαιδης Βασίλειος του Γεωργίου υπ.αριθ. 1366 αγροτεμάχιο 686.48τ.μ 10026/04-06-2004
20 Κομνηνά Ιωαννίδης Ηρακλής του Δημητρίου υπ.αριθ. 1421 αγροτεμάχιο 3542.81τ.μ 10056/04-06-2004
21 Κομνηνά Ισχυροπούλου Κων/νος του Χαράλαμπου υπ.αριθ. 825 αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ 53/04-06-2004
22 Κομνηνά Καλογερίδης Θεόδωρος του Ιωάννης υπ.αριθ. 1366 αγροτεμάχιο 660.04τ.μ 10043/04-06-2004
23 Κομνηνά Καλογιαννίδης Ηλίας του Γεώργιος υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10085/04-06-2004
24 Κομνηνά Κανδυλιώτης Ιωάννης του Αναστασίου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 9711/04-06-2004
25 Κομνηνά Κατωτοικίδης Χαράλαμπος του Κων/νου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10030/04-06-2004
26 Κομνηνά Κουλουμπρίδης Χαράλαμπος του Παναγιώτη υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10080/04-06-2005
27 Κομνηνά Κουτσουμήτρος Αγησίλαος του Θεοδώρου υπ.αριθ. 1298 αγροτεμάχιο 3442.50τ.μ 10057/04-06-2004
28 Κομνηνά Κουτσουμήτρος Θεόδωρος του Αγησίλαου υπ.αριθ. 1298 αγροτεμάχιο 3817.17τ.μ 10058/04-06-2004
29 Κομνηνά Κουτσουμήτρου Ελένη του Παναγιώτη υπ.αριθ. 1421 αγροτεμάχιο 18944.51τ.μ 10065/04-06-2004
30 Κομνηνά Λαγόπουλος Κων/νος του Γεωργίου υπ.αριθ. 1366 αγροτεμάχιο 714.62τ.μ 10073/04-06-2004
31 Κομνηνά Λαζαρίδου Ανατολή του Νικολάου υπ.αριθ. 1366 αγροτεμάχιο 1067.04τ.μ 10048/04-06-2004
32 Κομνηνά Λαζαρίδου Κυριακή του Νικολάου υπ.αριθ. 1366 αγροτεμάχιο 805.79τ.μ 10042/04-06-2004
33 Κομνηνά Λαφαζανίδης Γεώργιος του Κων/νου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 100/15-09-2006
34 Κομνηνά Λαφαζανίδου Αραβέλα του υπ.αριθ. 1366 αγροτεμάχιο 665.85τ.μ 10079/04-06-2004
35 Κομνηνά Λυκόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10062/04-06-2004
36 Κομνηνά Μουρατίδης Σπυρίδων του Κων/νου υπ.αριθ. 488 αγροτεμάχιο 7646.50τ.μ 5399/30-03-2006
37 Κομνηνά Μουρατίδης Χαράλαμπος του Νικολάου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10039/04-06-2004
38 Κομνηνά Μπαλτζής Καλικρατίδης του Τριαντάφυλλος υπ.αριθ. 1366 αγροτεμάχιο 632.45τ.μ 9583/04-06-2004
39 Κομνηνά Μωυσιάδης Χρυσάνα του Χαράλαμπου υπ.αριθ. 1366 αγροτεμάχιο 528.75τ.μ 10050/04-06-2004
40 Κομνηνά Νικηφορίδης Αναστάσιος του Γεωργίου υπ.αριθ. 1366 αγροτεμάχιο 655.07τ.μ 10084/04-06-2004
41 Κομνηνά Νικηφορίδης Γεώργιος του Χαράλαμπου υπ.αριθ. 1366 αγροτεμάχιο 674.39τ.μ 10088/04-06-2004
42 Κομνηνά Νικηφορίδης Παντελήςτου Γεωργίου υπ.αριθ. 1366 αγροτεμάχιο 655.07τ.μ 10087/04-06-2004
43 Κομνηνά Νικηφορίδης Χαράλαμπος του Γεωργίου υπ.αριθ. 1366 αγροτεμάχιο 566.53τ.μ 10086/04-06-2004
44 Κομνηνά Παπαδόπουλος Γεώργιος του Νικολάου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10029/04-06-2004
45 Κομνηνά Παπαδόπουλου Παρθένα του Νικολάου υπ.αριθ. 110 αγροτεμάχιο 3833.38τ.μ 10034/04-06-2004
46 Κομνηνά Παπαδόπουλου Σοφία του Ιωάννη οικόπεδο 10051/4-6-2004
47 Κομνηνά Παρηγορίδης Γεώργιος του Κων/νου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10076/4-6-2004
48 Κομνηνά Παρηγορίδης Νικόλαος του Κων/νου υπ.αριθ1089 αγροτεμάχιο 3472.91 τμ 82/21-7-2006
49 Κομνηνά Πογαρίδου Σοφία του Δημητρίου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10033/4-6-2004
50 Κομνηνά Σαναλλίδης Κων/νος του Αποστόλου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10025/4-6-2004
51 Κομνηνά Σανξαρίδης Ιορδάνης του Ιωάννη υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10046/4-6-2004
52 Κομνηνά ΣανξαρίδηςΙσαάκ του Γεωργίου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10040/4-6-2004
53 Κομνηνά Σανξαρίδης  Ιωάννης του Δημητρίου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10059/4-6-2004
54 Κομνηνά Σανσουρεκίδης Μωυσής του Νικολάου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10055/4-6-2004
55 Κομνηνά Σαρίδης Ισαάκ του Κωνσταντίνου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10032/4-6-2004
56 Κομνηνά Σεράσης Σάββας του Λεωνίδα υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10036/4-6-2004
57 Κομνηνά Σιαπανίδου Αγάπη του Βασιλείου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10067/4-6-2004
58 Κομνηνά Σιαπανίδου Παρασκευή του Παναγιώτη υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10052/4-6-2004
59 Κομνηνά Σαλτουρίδης Λάζαρος του Αναστασίου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 169/3-10-2006
60 Κομνηνά Συμεωνίδου Ανθούσα του Δημητρίου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10061/4-6-2004
61 Κομνηνά Συν/μος Εξαγοράς Βοσκής Κομνηνών υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10078/4-6-2004
62 Κομνηνά Ταρατσίδου Ανατολή του Αντωνίου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10094/4-6-2004
63 Κομνηνά Ταρατσίδου Πολυτλιμη του Ιωάννη υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10092/4-6-2004
64 Κομνηνά Τερζίδης Δημήτριος του Στυλιανού υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 50/4-6-2004 ΕΑΚ
65 Κομνηνά Τερζίδου Ελένη του Χρήστου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10070/4-6-2004
66 Κομνηνά Τσιλφίδης Νικόλαος του Κων/νου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10044/4-6-2004
67 Κομνηνά Τσιλφίδης Αναστάσιος του Χρήστου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10037/4-6-2004
68 Κομνηνά Τσιλφίδης Γεώργιος του Κων/νου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10041/4-6-2004
69 Κομνηνά Τσιρανίδης Αλέξιος του Γεωργίου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10054/4-6-2004
70 Κομνηνά Τσιρανίδης Αναστάσιος του Γεωργίου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10038/4-6-2004
71 Κομνηνά Τσιρανίδης Αναστάσιος του Κων/νου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10068/4-6-2004
72 Κομνηνά Τσιρανίδης Γεώργιος του Αλεξίου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 800τμ 10028/4-6-2004
73 Κομνηνά Τσιρανίδης Γεώργιος του Ιεροκλή υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 2000 τμ 10082/4-6-2004
74 Κομνηνά Τσιρανίδης Κωνσταντίνος του Γεώργιου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 2000 τμ 10071/4-6-2004
75 Κομνηνά Τσιρανίδης Κων/ νος του Αλέξιος υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 600 τμ 10069/4-6-2004
76 Κομνηνά Τσιρανίδης Παναγιώτης του Ιεροκλή υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 2000 τμ 10083/4-6-2004
77 Κομνηνά Τσοκτουρίδης Ιωάννης του Ιωσήφ υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10072/4-6-2004
78 Κομνηνά Χαίτίδης Κων/νος του Γεωργίου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 169/13-10-2006
79 Κομνηνά Χαρίτίδης Δημήτριος του Ιωάννη υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10069/4-6-2004
80 Κομνηνά Χατουσίδης Παναγιώτης του Δημητρίου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10045/4-6-2004
81 Κομνηνά Χριστοδούλου Μαρία του Μιχαήλ οικόπεδο  44 80/3-9-1996 ΕΑΚ
82 Κομνηνά Ψωμιάδης Ιωάννης του Αντωνίου υπ.αριθ….. αγροτεμάχιο 10081/4-6-2004
83 Κομνηνά Τσιφλίδης Γεώργιος του Κων/νου υπ.αριθ. …. αγροτεμάχιο 4200.00τ.μ 118920/3176/07-01-2013