Πρόσκληση στην συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (4-7-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (4-7-2024)

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/10, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Την υπ’αριθ.46/2024 απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 609Ω7ΛΨ-ΜΩ6).
 3. Την υπ’αριθ.47/2024 απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 9ΗΠΚ7ΛΨ-ΥΙΥ).
 4. Την υπ’αριθ.42087/18-3-2020 απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ: 6ΓΗΙ7ΛΨ-ΠΨΖ).
 5. Την υπ’αριθ.12179/11-3-2024 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.
 6. Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας:

 1. Κωνσταντίνο Βύζα
 2. Νικόλαο Λυσσαρίδη
 3. Πασχάλη Χαρούμενο
 4. Λύσσανδρο Μεταξά
 5. Ιωάννη Κιοσέ
 6. Ιωάννη Τσακνάκη
 7. Χρήστο Μπαρδάκα
 8. Κωνσταντίνο Παλάσκα
 9. Αικατερίνη Δαδαμόγια
 10. Παρθένα (Νούλα) Τουμπουλίδου

 

στην συνεδρίαση της Επιτροπής (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:presence.gov.gr), την Πέμπτη 4/7/2024 και ώρα 12:30, στην αίθουσα συσκέψεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  (Διοικητήριο, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη, 2ρος όροφος), με θέματα:

 1. Μ.Π.Ε. του έργου: «Εκμετάλλευση βιομηχανικού ορυκτού (χαλαζία) σε έκταση 223.463 τ.μ. στη θέση “Μαυροβούνι” Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Δήμου Φλώρινας, Π.Ε.Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» . (ΠΕΤ: 2402009522).
  Φορέας του έργου: Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.
  Εισηγητής: κ.Νικόλαος Παρίσης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Φλώρινας.
 2. Μ.Π.Ε. του έργου: «Εκμετάλλευση βιομηχανικού ορυκτού (χαλαζία) σε έκταση 133.728 τ.μ. στη θέση “Αμπέλια” Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Δήμου Φλώρινας, Π.Ε.Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2403000124).
  Φορέας του έργου: Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.
  Εισηγητής: κ.Νικόλαος Παρίσης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Φλώρινας.
 3. Μ.Π.Ε. του έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (χαλαζία) σε έκταση 55.438 τ.μ. (στο 2227 χερσολίβαδο Μεσοχωρίου) στη θέση “Αμπέλια” της Δ.Ε. Κάτω Κλεινών, του Δήμου Φλώρινας Π.Ε.Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2403007525).
  Φορέας του έργου: Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.
  Εισηγητής: κ.Νικόλαος Παρίσης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Φλώρινας.
 4. Μ.Π.Ε. του έργου: «Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (χαλαζία) σε έκταση 244.081m2, (Τμήμα των υπ’ αριθμών 3207-3220-3226-3199-3216-3243 χέρσων αγροκτημάτων διανομής του 1973 Μεσοχωρίου) στη θέση “Μαυροβούνι” της Τ.Κ Μεσοχωρίου, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2404000123).
  Φορέας του έργου: Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.
  Εισηγητής: κ.Νικόλαος Παρίσης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Φλώρινας.
 5. Μ.Π.Ε. του έργου: «“Νέα Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος” στα υπ’αριθ.186,187,188 & 189 αγροτεμάχια της κτηματικής περιοχής Τ.Κ.Κοίλων, Δ.Ε.Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, στην Π.Ε.Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2403004423).
  Φορέας του έργου: ANOSIS ATE
  Εισηγητές: κ.Ανδρέας Καραλιώτης, Αναπληρωτής  Προϊστάμενος  του τμήματος Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Π.Ε.Κοζάνης.
 6. Μ.Π.Ε. του έργου: «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρολυτικού Υδρογόνου Δυναμικότητας 100 MW εντός του πρώην ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα». (ΠΕΤ: 2312009216).
  Φορέας του έργου: HELLENIC HYDROGEN Α.Ε.
  Εισηγήτρια: κ.Μαρκέλλα Βοσκοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.Φλώρινας.
 7. Μ.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενης οδού από την διασταύρωση Φούφα – Δροσερού προς Βαρικό μέχρι τα όρια της ΠΕ Φλώρινας». (ΠΕΤ: 2404002525).
  Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
  Εισηγήτρια: κ.Καλλιόπη Αδαμίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (έδρα).
 8. Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενη Κτηνοτροφική Μονάδα (βουστάσιο) 200 Αγελάδων Γαλακτοπαραγωγής και 400 Μόσχων Πάχυνσης, ήτοι 400 Ι.Ζ. (αύξηση δυναμικότητας από 190 Ι.Ζ.), που είναι εγκατεστημένη στο Αγρόκτημα της Τ.Κ. Άρδασσας του Δήμου Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2312008622).
  Φορέας του έργου: ΠΑΡΘΕΝΑ ΚΕΜΕΡΙΔΟΥ
  Εισηγήτρια: κ.Καλλιόπη Αδαμίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (έδρα).

Σημ. Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν  εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος  συμμετοχής τους στο τηλ. 2461 351552.

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας

 

 

Πολυτίμη Φαρμάκη

Πρόσκληση στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (4-7-2024)