Λήξη Φάσης Α’ του Μαθητικού Διαγωνισμού “Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση”

Πρόσκληση για το Φεστιβάλ Τεχνητής Νοημοσύνης που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Μαθητικού Διαγωνισμού “Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση” και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαΐου 2022, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Λευκόβρυσης Δήμου Κοζάνης «Βασίλης Φλέγκας»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση για το Φεστιβάλ Τεχνητής Νοημοσύνης που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Μαθητικού Διαγωνισμού “Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση” και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαΐου 2022, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Λευκόβρυσης Δήμου Κοζάνης «Βασίλης Φλέγκας»

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης και ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Μαρδίρης σας προσκαλούν στο Φεστιβάλ Τεχνητής Νοημοσύνης που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Μαθητικού Διαγωνισμού “Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση” και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαΐου 2022, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Λευκόβρυσης Δήμου Κοζάνης «Βασίλης Φλέγκας»

Πρόγραμμα

• 12:00 14:00 Έναρξη εκδήλωσης Έκθεση εργασιών μαθητών και παρουσίαση στο κοινό
• 14:00 15:00 Παρουσίαση Μουσικών Συνόλων, Μουσικά Σχολεία Αμυνταίου, Πτολεμαΐδας και Σιάτιστας
• 15:00 15:30 Καλωσόρισμα Χαιρετισμοί Επισήμων
• 15:30 16:30 Παρουσιάσεις Εισηγήσεων
• 16:30 18:00 Βράβευση των Νικητών

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην εκδήλωση θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας από την COVID 19. Θα υπάρξει λήψη οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Πρόσκληση για το Φεστιβάλ Τεχνητής Νοημοσύνης που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Μαθητικού Διαγωνισμού "Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση" και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαΐου 2022, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Λευκόβρυσης Δήμου Κοζάνης «Βασίλης Φλέγκας»

Υπενθυμίζεται ότι τον Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση» διοργανώνουν η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας τού ΕΣΠΑ 2014-2020, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG-REGIO).

Ο διαγωνισμός εντάσσεται στις δράσεις Ενημέρωσης και Επικοινωνίας τού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους.

Επιπλέον, αποτελεί μέρος τής πρωτοβουλίας «Η ΕΕ στο σχολείο μου», στο πλαίσιο της εκστρατείας-ομπρέλας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου» που διοργανώνεται από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG-REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός υλοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό να ανοίξουν οι πόρτες τής Ψηφιακής Εποχής για τα παιδιά και τους νέους της Δυτικής Μακεδονίας, μέσω και της αξιοποίησης του εξοπλισμού που παρέλαβαν 451 σχολικές μονάδες τής Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας”,

το οποίο χρηματοδοτήθηκε από πόρους τής Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και της Ελλάδας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τον Διαγωνισμό, ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://dmaked.pde.sch.gr/index.php/draseis/eu-in-my-region-2022

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία-ομπρέλα «Η Ευρώπη στην περιοχή μου» της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG-REGIO), ακολουθήστε τον σύνδεσμο:  https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/