Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/18-4-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/18-4-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/18-4-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 68/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2.      Eκτός Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης για επαναφορά αρμοδιότητας γνωμοδότησης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β’ Κοζάνης» της εταιρείας «ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.» στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

69/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την επαναφορά αρμοδιότητας γνωμοδότησης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β’ Κοζάνης» της εταιρείας «ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.» στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
3.     
 Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση χορηγίας σε αθλητή που διακρίθηκε σε Ολυμπιακούς Αγώνες και διεθνή πρωταθλήματα.

70/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη χορηγία σε αθλητή που διακρίθηκε σε Ολυμπιακούς αγώνες και Διεθνή πρωταθλήματα.
4.      Ημερήσιας Διάταξης

Παρουσίαση και έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2022-2025.

71/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Π.Δ.Μ.
5.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση εξειδίκευσης Δράσεων Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2022. 

72/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την εξειδίκευση των δράσεων του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής της Π.Δ.Μ.
6.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Απολογισμού Έτους 2021.

73/22 Το θέμα πήρε αναβολή.
7.      Ημερήσιας Διάταξης

7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (7η/2022).

74/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (7η/2022).
8.     
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 5.670.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

75/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
9.      Ημερήσιας Διάταξης

Αύξηση αριθμού φοιτητών Τ.Ε.Ι., για πρακτική άσκηση στην Π.Ε. Καστοριάς.

76/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αύξηση του αριθμού των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για πρακτική άσκηση στην Π.Ε. Καστοριάς.
10.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ετήσιου προγράμματος προμηθειών και Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 2022.

77/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών και υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς.
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση  τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού  του έργου της ΠΕ  Καστοριάς: «Έργα  αντιπλημμυρικής προστασίας Κοινότητας Αγίας Κυριακής» Προϋπολογισμού: 205.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

78/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
12.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου:

“Αναβάθμιση Φωτισμού Εθνικού – Επαρχιακού Οδ. Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας”. 

79/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
13.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης νέων έργων εγκεκριμένων με την 1η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων ΅Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2022 της Π.Ε. Γρεβενών.

77/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.
14.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΚΕ.ΠΕ. για το έτος 2022.

81/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον Προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του ΚΕ.ΠΕ. για το έτος 2022.

 

Κοζάνη 21/4/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου