Προσέλκυση καινοτόμων επενδύσεων στην Δυτική Μακεδονία – Πρόγραμμα EIC GHG Co-Creation with Western Macedonia) 1

Προσέλκυση καινοτόμων επενδύσεων στην Δυτική Μακεδονία – Πρόγραμμα EIC GHG Co-Creation with Western Macedonia)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Προσέλκυση καινοτόμων επενδύσεων στην Δυτική Μακεδονία – Πρόγραμμα EIC GHG CoCreation with Western Macedonia)

Προσέλκυση καινοτόμων επενδύσεων στην Δυτική Μακεδονία – Πρόγραμμα EIC GHG CoCreation with Western Macedonia)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας και η Δομή RIS3 Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχαν πρόσφατα στην ενημερωτική συνάντηση με καινοτόμες επιχειρήσεις (Info Webinar/EIC GHG Co – Creation with Western Macedonia) που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council), στο πλαίσιο των προσπάθειών του για μια Κλιματικά Ουδέτερη Ευρώπη.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με πρωτοβουλία της Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών & Περιβάλλοντος κα Καλλιόπη Κυριακίδου και με την υποστήριξη του Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, εντάχθηκε σε ένα σχήμα υποστήριξης των Περιφερειών που βρίσκονται σε μετάβαση από τον Άνθρακα και που αφορά τη δράση που αναπτύσσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου (EIC Greenhouse Gas Programme).

Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας φέρει σε επαφή Ευρωπαϊκές Περιφέρειες με καινοτόμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς με επίκεντρο καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες,

με έμφαση στα ακόλουθα θέματα που επιδίωξε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:
  • Εγκατάσταση Φ/Β σε υφιστάμενες υποδομές (αυτοκινητόδρομοι, εθνικές οδοί, κλπ)
  • Εγκατάσταση Φ/Β σε συνδυασμό με αποθήκευση ενέργειας σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια
  • Εφαρμογές του ξύλου σε υφιστάμενα και νέα κτίρια
  • Απανθρακοποίηση της τηλεθέρμανσης πόλεων

Στη βάση των ανωτέρω αξόνων, το EIC θα φέρει σε επαφή την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με καινοτόμες επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη, με στόχο την εξεύρεση συνεργιών και πιθανών συνεργασιών.

Οι 4 αυτοί άξονες αποτελούν μια πρώτη προσέγγιση των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας με τις ανάγκες της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ είναι πιθανό στην πορεία να προστεθούν και άλλοι άξονες και δράσεις προτεραιότητας.

Η Αντιπεριφερειάρχης κα Καλλιόπη Κυριακίδου δήλωσε ότι είναι αυτονόητη η προσπάθεια της Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας για την προσέλκυση καινοτόμων επενδύσεων στη Δυτική Μακεδονία, καθώς και χρηματοδοτήσεων

από επιπλέον πηγές, πέραν των υφιστάμενων, έτσι ώστε να προσδώσει μια περαιτέρω δυναμική στην

περιφερειακή οικονομία και στην απασχόληση στελεχιακού δυναμικού υψηλών προδιαγραφών.

Προσέλκυση καινοτόμων επενδύσεων στην Δυτική Μακεδονία – Πρόγραμμα EIC GHG Co-Creation with Western Macedonia) 1 Προσέλκυση καινοτόμων επενδύσεων στην Δυτική Μακεδονία – Πρόγραμμα EIC GHG Co-Creation with Western Macedonia) 2 Προσέλκυση καινοτόμων επενδύσεων στην Δυτική Μακεδονία – Πρόγραμμα EIC GHG Co-Creation with Western Macedonia) 3

Εκ του Γραφείου της Αντιπεριφερειάρχη Ενέργεια, Υποδομών & Περιβάλλοντος.