Περιληπτική Διακήρυξη για την προμήθεια αλατιού στην ΠΕ Γρεβενών