Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/7-10-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/7-10-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/7-10-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 9η/7-10-2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 127/2022 Η Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά
2. 1Ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση σχετικά με την καταγγελία του συλλόγου για την καταπολέμηση της ανεργίας και την ανάπτυξη της περιοχής Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου.

128/2022 Έγινε η σχετική ενημέρωση
3. 2Ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σ.Μ.Π.Ε. του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

(ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

129/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     κατά πλειοψηφία θετικά για τη Σ.Μ.Π.Ε. του έργου
4. 1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Mονάδα παραγωγής σιδηροχρωμίου στις Δ.Ε. Ελλησπόντου και Κοζάνης στο Δήμο Κοζάνης, της Π.Ε.Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2111675118).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΕΛΛΗΜΕΤ Α.Ε.

130/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
5. 2Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Καθαρισμός κοίτης του ρέματος Βούρινος στην περιοχή του οικισμού Χρωμίου Αντιπλημμυρικού master plan ρεμάτων (υποέργο 50), στην Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2107581429).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

131/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου
6. 3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Mικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΕ) ισχύος 3,7ΜW στη θέση ‘‘Επταχωρίου’ της Δ.Ε. Αρρένων του Δήμου Νεστορίου, της Π.Ε. Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2207803525).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΙΝΤΡΟ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. HYDRO ELECTRIC SMPC

132/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
7. 4Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 60.48 MW στη θέση «Μπογιά Πέτρα» & «Χαλίκια», της Τ.Κ. Καρπερού, Δ.Ε. Χασίων, Δήμου Δεσκάτης, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2108606415).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: WINDKRAFT ΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

133/2022 Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

 

 

8. 5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος στη θέση ‘Αεροδρόμιο’, στα υπ. αριθ. 10246 & 10247 αγροτεμάχια της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2207797529).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

134/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε   ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
9. 6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

M.Π.Ε. του έργου: «Αναδασμός Αγροκτημάτων Αμμοχωρίου – Σιταριάς – ΣΣ Βεύης, Π.Ε. Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2202719924).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

135/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα  θετικά για τη  Μ.Π.Ε. του έργου
10. 7O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία 228 μικρών Φ/Β Σταθμών και συνοδών έργων, συνολικής ισχύος 150,419 MW, διαφόρων φορέων (ομαδοποιημένο αίτημα) στην Τ.Κ. Κέλλης της Δ.Ε.Αμυνταίου, του Δ.Αμυνταίου, της Π.Ε.Φλώρινας, στην ΠΔΜ». (ΠΕΤ: 2207799921).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: PHOTOVOLTAIC ENERGY M.I.K.E.

136/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε      ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
11. 8O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 118,9728MW, διασυνδεδεμένου με το σύστημα, στη θέση “T/K Πρώτης της Δ/Ε Φλώρινας” & “Τ/Κ/ Κλαδοράχης της Δ/Ε Κάτω Κλεινών”, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2203744624).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: KAVIROS NORTH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

137/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε      ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
12. 9Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

M.Π.Ε. του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 8,4MW, στη θέση “ΑΓΚΑΘΙ” της Δ.Ε.Ελλησπόντου Δήμου Κοζάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ΠΔΜ». (ΠΕΤ: 2205766120).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: I.N.C. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

138/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε      ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
13. 10O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) Μελιδόνι ισχύος 1,6MW, στα όρια της Τ.Κ. Νεάπολης, του Δήμου Βοΐου, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2204760421).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

139/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε      κατά πλειοψηφία θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
14. 11O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «ΑΣΠΗΕ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 21MW, αποτελούμενος από επτά (7) Α/Γ στις θέσεις: ‘ΚΟΡΥΦΗ ΓΑΒΡΑ’ (3MW), ‘ΣΟΥΒΙΑ’ (3MW), ‘ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ’ (3MW), ‘ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ’ (3MW), ‘ΑΝΑΛΗΨΙΣ’ (3MW), ‘ΠΥΡΓΟΣ’ (3MW), ‘ΠΡΟΣΗΛΙΟ’(3MW) των Δημοτικών Ενοτήτων Ασκίου και Βλάστης των Δήμων Βοΐου και Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2204755124).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: WIND ENERGY FACILITY M.I.K.E. και HIGH VOLT-AGE ENERGY M.I.K.E.

140/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε      ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου
15. 12O ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 9,10731 MW και 10,06675 MW στην εκτός σχεδίου θέση «Κάστρο» και θέση «Σκάλες» αντίστοιχα, της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης και της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Κοζάνης και του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2206791226).

Φορέας του έργου ή δραστηριότητας: NEW SPES CONCEPT A.E.

141/2022 Η Επιτροπή γνωμοδότησε      ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

 

Κοζάνη, 14/10/2022

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Θωμάς Μάνος