Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/18-3-2020 (εξ αναβολής) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/18-3-2020 (εξ αναβολής) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/18-3-2020 (εξ αναβολής) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/18-3-2020 (εξ αναβολής) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων 53/20 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Αίτημα για συμμετοχή θεσμικών εκπροσώπων του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας με αυξημένες εκτελεστικές αρμοδιότητες τους για τη σύσταση συντονιστικού οργάνου παρά του περιφερειάρχη στο οποίο και θα ηγούνται

54/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το αίτημα για συμμετοχή θεσμικών εκπροσώπων του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας με αυξημένες εκτελεστικές αρμοδιότητες τους για τη σύσταση συντονιστικού οργάνου  
3.      Ημερήσιας Διάταξης           

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση αδιάθετων Τμημάτων σύμβασης: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΔΡΑΣ, 2. ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ 3. ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ»

55/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση αδιάθετων Τμημάτων σύμβασης: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΔΡΑΣ, 2. ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ 3. ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ»
4.      Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης σχετικά με τις Αστικές Εταιρείες, Επιχειρήσεις και Ωδείο Π.Ε. Φλώρινας

56/20 Αναβάλλεται

5.   

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας» με προϋπολογισμό: 2.987.703,15 € 

57/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έγκριση τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας» με προϋπολογισμό: 2.987.703,15 €
6.      Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών – συντήρηση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ροδώνα» (με προϋπολογισμό 17.800,00 €).

58/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου 
7.      Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου αναψυχής πλησίον της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Φλώρινας» (με προϋπολογισμό 30.000,00 €).

59/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
8.      Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επισκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Αντιγόνου» (με προϋπολογισμό 37.000,00 €).

60/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
9.      Ημερήσιας Διάταξης

 Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση χαγιατιού Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Τ.Κ. Κλαδοράχης» (με προϋπολογισμό 24.000,00 €).

61/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

10. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση πρακτικού επιτροπής του άρθρου 8β του Ν 2323/1995 σχετικά με την χορήγηση αδειών σε πλωτά μέσα που κινούνται σε φυσικές και τεχνητές λίμνες καθώς και σε πλωτούς ποταμούς για την άσκηση τουριστικών και συγκοινωνιακών πλόων.

62/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 8β του Ν 2323/1995 σχετικά με την χορήγηση αδειών σε πλωτά μέσα που κινούνται σε φυσικές και τεχνητές λίμνες καθώς και σε πλωτούς ποταμούς για την άσκηση τουριστικών και συγκοινωνιακών πλόων.
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Κατάρτισης (Τροπ.0) του προγράμματος έργων 2020 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541.

63/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Κατάρτιση (Τροπ.0) του προγράμματος έργων 2020 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541.
12.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων της Π.Ε. Καστοριάς.

64/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τους τρόπους  εκτέλεσης των έργων
13.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Κατάρτισης Τροποποίησης 0/2020 του Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000). 

65/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Κατάρτιση της Τροποποίησης 0/2020 του Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000).
14.    Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

66/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Κατάρτιση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. 

15. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Παρακολούθηση και διαχείριση εγκαταστάσεων κατά τη λειτουργία των φραγμάτων Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσόβουνου και Πραμόριτσας Ν.Κοζάνης (2020-2021)».

67/20 Αναβάλλεται
16.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Μελέτες Σχεδίων Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Καταστάσεων (Σ.Α.Ε.Κ.) φραγμάτων Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσόβουνου και Πραμόριτσας Ν.Κοζάνης».

68/20 Αναβάλλεται
17.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Μελέτες κυκλικών ισόπεδων κόμβων Κ1, Κ2, Κ3 της οδού Δυτικής Εορδαίας».

69/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Μελέτες κυκλικών ισόπεδων κόμβων Κ1, Κ2, Κ3 της οδού Δυτικής Εορδαίας».

18. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», Προϋπολογισμού: 66.100,00 € (με Φ.Π.Α.).

70/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
19.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ», προϋπολογισμού: 1.750.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

71/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
20.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για το έργο «Ανόρυξη γεώτρησης για άρδευση στη θέση Σλάτεινα Τ.Κ. Δροσερού Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού: 38.300,00€ (µε Φ.Π.Α.).

72/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
21.    Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδοστρώματος, κιγκλιδωμάτων και αντικατάσταση στηθαίων γέφυρας Ρυμνίου».

73/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη λήψη μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδοστρώματος, κιγκλιδωμάτων και αντικατάσταση στηθαίων γέφυρας Ρυμνίου».

22. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Διαγράμμιση – Στηθαία Ασφαλείας στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου».

74/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
23.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Κοπή Κλαδιών – Αποψίλωση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας  Περιοχής Αμυνταίου».

75/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
24.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός Βλάστησης στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο. 11 Δήμου Πρεσπών».

76/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
25.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Διαγράμμιση – Στηθαία Ασφαλείας στην Ε.Ο. 15 και Επ.Ο. 11 Δήμου Πρεσπών».

77/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
26.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  και του Δήμου Νεστορίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Νεστορίου» προϋπολογισμού: 76.000€ (με Φ.Π.Α.).

78/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο και τους όρους της προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Νεστορίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Νεστορίου» προϋπολογισμού: 76.000€ (με Φ.Π.Α.).

 

Κοζάνη 23/3/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό