Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/18-2-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/18-2-20 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
           1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση τροποποίησης της σύμβασης 192523   2/12/2019 (ΑΔΑM: 19SYMV005948887) για την εκτέλεση της υπηρεσίας   Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας   

258/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς 5 μαθητών Γ΄ τάξης δημοτικού και 2 συνοδών εκπαιδευτικών από το Δημοτικό Μανιακίου προς το Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας, ως προς τα χιλιόμετρα και τη τιμή,  στα πλαίσια εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής σχολικού έτους 2019-20

259/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Άμπα Βασιλείου

260/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Προέδρου ΤΟΥ Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Ντιό Ευφροσύνης

261/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Π.Σ. ΣΤΗΝ 3Η/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

262/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 3Η/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

263/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 8Η /2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε

264/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της ΠΕ Γρεβενών για τη σχολική περίοδο 2019-2020 1. Α.Π.16076/31-01-2020 (ΑΔΑΜ 20SYMV006226378)  2. Α.Π.16066/31-01-2020 (ΑΔΑΜ 20SYMV006226593)  3. Α.Π.17461/03-02-2020 (ΑΔΑΜ 20SYMV006236959)

265/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           9  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης  της απόφασης 2563/2019 περί ΕΓΚΡΙΣΗς πρακτικού διενέργειας  του  ανοικτού  διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών  υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

266/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας Ηλεκτρονικού  Ανοιχτού Διαγωνισμού ανάθεσης προμήθειας Υλικών Οδικής Σήμανσης 2019, Προϋπολογισμού 53.694,48 € (συμπ. ΦΠΑ)

267/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης μερικής τροποποίησης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της  Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σχολικού έτους 2019-2020 για το χρονικό διάστημα έως 30-06-2020

268/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού ανάθεσης των υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2020-2021 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προϋπολογισμού 1.769.281,60 € (συμπ. ΦΠΑ)

269/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των Υπαλλήλων-υπηρεσιακών στελεχών που πληρούν τις Προϋποθέσεις για τον ορισμό τους (κατόπιν κληρώσεως), ως Πρόεδροι (τακτικοί ή αναπληρωματικοί) Επιτροπών Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Έργων, ημερολογιακού έτους 2020

270/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων σύμβασης χρησιδανείου για την  παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της παλιάς Νομαρχίας Φλώρινας στον Νεοσύστατο «Σύλλογο Καρκινοπαθών Φλώρινας»

271/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

272/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

273/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

274/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία «Διενέργεια ταξιδιών εξοικείωσης από τις αγορές Κάτω Χωρών και Κύπρου σε συνεργασία με τον ΕΟΤ»

275/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων και ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών «Διενέργεια ταξιδιών εξοικείωσης από τις αγορές Κάτω Χωρών και Κύπρου σε συνεργασία με τον ΕΟΤ

276/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών έτους 2020 Π.Ε. Γρεβενών

277/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 1

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 2

         21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

278/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΚΑΙ 3

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 2

         22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

279/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης της σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020», του ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

280/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         24  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια υλικών για επισκευή βλαβών δικτύου θέρμανσης του κτιρίου Διοικητηρίου ΖΕΠ Κοζάνης αρμοδιότητας Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

281/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του από 11/02/2020 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης  και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ποσού 46.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

282/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

283/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης, στη συνδιοργάνωση του Λασσάνειου Δρόμου Κοζάνης, που θα πραγματοποιηθεί στις 17-5-2020

284/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

285/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την κατασκευή έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2019

286/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

287/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού Νο 3 της Διαπραγμάτευσης δρομολογίου για τη μεταφορά μίας (1) μαθήτριας στο 5ο Δημοτικό Φλώρινας και ενός (1) νηπίου στο 5ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας που πραγματοποιήθηκε 12-2-2020 και κατακύρωση αυτού σε ανάδοχο στα πλαίσια του σχολικού έτους 2019-20

288/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ νέων  δρομολογίων  μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2019-2020 στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για το αντικείμενο της κολύμβησης

289/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

290/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού διακομιστών (servers) για την κάλυψη των αναγκών της ΠΕ Γρεβενών», προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και την ΕΓΚΡΙΣΗ των τεχνικών προδιαγραφών

291/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

292/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τυπική επανΕΓΚΡΙΣΗ και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Φλώρινας

293/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 412/19  απόφασης ΕΓΚΡΙΣΗς δαπάνης της Οικονομικής Επιτροπής

294/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας  κ. Ηλία Τοπαλίδη

295/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορισμός δικηγόρου

296/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

297/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας κ. Ιωάννη Κιοσέ

298/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και των σχετικών δαπανών για την συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων πολιτισμικού και εθιμικού περιεχομένου «ΑΠΟΥΚΡΙΕΣ 2020» της Π.Ε. Γρεβενών

299/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 18/2/20

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ