Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/20-3-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/20-3-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/20-3-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/20-3-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας: 

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 51/19 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος κατά της αναστολής λειτουργίας του ταχυδρομικού καταστήματος Εμπορίου

52/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση του ψηφίσματος.
3. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛ/ΝΣΗΣ Κοζάνης ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ & ΚΡΟΚΟΥ του Δήμου Κοζάνης.

53/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το συγκεκριμένο έργο.

 

4. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Έργου «Εκσυγχρονισμός Εξοπλισμού Αρδευτικού Δικτύου Βελβεντού» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020 στη Δράση 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», Υπομέτρο 4.3 «Στήριξη για Επενδύσεις σε Υποδομές που συνδέονται με την Ανάπτυξη τον Εκσυγχρονισμό ή την Προσαρμογή της Γεωργίας και της Δασοκομίας», μέτρο 4 «Επενδύσεις σε Υλικά Στοιχεία του Ενεργητικού».

54/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης του συγκεκριμένου έργου.

5.

Ημερήσιας Διάταξης

Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού για την Υλοποίηση του Έργου “Preventing AnimalVehicle CollisionsDemonstration of Best Practices targeting priority species in SE Europe” με Σύντομη Ονομασία LIFE SAFE-CROSSING και Κωδικό LIFE17 NAT/IT/000464

55/19  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού.

6. Ημερήσιας Διάταξης

Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού για την Υλοποίηση του Έργου “Saving Rural Retail” με Κωδικό PGI04926 και Ακρωνύμιο SARURE του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg EUROPE

56/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού.
7. Ημερήσιας Διάταξης

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Έργο «NOVEL INTEGRATED SOLUTION OF OPERATING A FLEET OF DRONES WITH MULTIPLE SYNCHRONIZED MISSIONS FOR DISASTER RESPONSES» με το Ακρωνύμιο RESPONDRONE σε Πρόσκληση του Horizon 2020 (H2020-SU-SEC-2018-2019-2020)

57/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο συγκεκριμένο  έργο.
8. Ημερήσιας Διάταξης

6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (6η 2019).

58/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ.
9. Ημερήσιας Διάταξης

7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (7η 2019).

59/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ.

10.

Ημερήσιας Διάταξης

8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (8η 2019).

60/19  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ.

11. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Δημοσιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έτους 2019.

61/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το Σχεδίου Δημοσιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έτους 2019.
12. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 – 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.»

Προϋπολογισμός: 1.500.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

62/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
13. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 200.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

63/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
14. Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας στα Πλαίσια Εκτέλεσης του Έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ 6ο ΧΛΜ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΙΑΝΗΣ».

64/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας στα πλαίσια εκτέλεσης του εν λόγω έργου.
15. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Yποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της Κοιν.Σ.Επ ΑΠ.ΑΝ. Ε.μ.Ο».

65/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υποβολή πρόταση στο ΕΑΠ 2012-2016 για το συγκεκριμένο  έργο.

16.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών».

66/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  την 1ης Τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών».
17. Ημερήσιας Διάταξης

30η Έγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.

67/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 30η Εισήγηση Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016. 
18. Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση (Τροπ. 0) του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων(ΚΑΠ 2019) της  Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

68/19 Αναβολή
19. Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση (Τροπ.0) του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2019.

69/19 Αναβολή
20. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων στις Τ.Κ. Φλαμπούρου Κολχικής – Τριποτάμου», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 111.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

70/19 Αναβολή

21.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Ε.Ο. 2 “Βεύη – Κέλλη” Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 150.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

71/19 Αναβολή
22. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Αναγκαιότητας Διενέργειας Διαδικασίας Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Ηλεκτρονικού) Μεταφοράς των Μαθητών, Χωρικής Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για τη Σχολική Περίοδο 2019-2020, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 50025/26-9-2018

72/19 Αναβολή
23. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας» (με Προϋπολογισμό 15.000,00 €).

73/19 Αναβολή
24. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης Έργων της ΠΕ Καστοριάς:

α) Αντιπλημμυρική Προστασία, Καθαρισμοί, Διευθετήσεις, Αποκαταστάσεις από Χειμαρολάβα στην ΠΕ  Καστοριάς  &

β) Αντιπλημμυρικοί Αναβαθμοί του Αλιάκμονα στην Περιοχή Πενταβρύσου Ομορφοκκλησιάς».

74/19 Αναβολή

25.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης 2/2019 του Πίνακα Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000).

75/19 Αναβολή
26. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πίνακα Έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το Έτος 2019.

76/19 Αναβολή
27. Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

77/19 Αναβολή

 

Κοζάνη 28/3/2019 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος