Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 59η/29-12-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 59η/29-12-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 59η/29-12-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 59η/29-12-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 59η/29-12-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
           1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση των όρων της αναλυτικής διακήρυξης,  των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και της διεξαγωγής του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PLUG-N-HARVEST (ID: 768735 – H2020-EU)», προϋπολογισμού 189.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

1885/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2020

1886/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού Νο 38 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς ενός μετέχοντος του αριθ. 10/2020 Διαγωνισμού για την  «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (βενζίνη αυτοκινήτων, πετρέλαιο κίνησης) των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2021»

1887/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

           4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση παράτασης της σύμβασης του Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών ετών 2018-2020 Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του ΤΣΙΡΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1888/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση παράταση της σύμβασης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του ΜΑΛΙΟΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ

1889/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση  παράτασης της τροποποιημένης σύμβασης  του Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών ετών 2018-2020 Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του ΣΑΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ

1890/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση παράτασης της σύμβασης  ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους  2019-2020 Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, της Δ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.   

1891/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση 1ης Τροποποίησης της παράτασης της  σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020», της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΧΙ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»

1892/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση παράτασης της σύμβασης  του Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών ετών 2018-2020 Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του ΠΕΪΟΥ ΝΑΟΥΜ

1893/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ορθή επανάληψη της αριθμ. 1823/20 Απόφασης της Ο.Ε. που αφορά την έγκριση ή μη του 1ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού, της με αρ. Διακήρυξης 2/2020 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2020-2022.

1894/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         11

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης της τροποποιημένης σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020», του  ΚΟΣΚΙΝΑΡΗ ΜΙΧΑΗΛ

1895/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης της σύμβασης  του Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών ετών 2018-2020 Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ  

1896/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης της σύμβασης  του Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών ετών 2018-2020 Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  της HOVHANNISYAN GOXAR  

1897/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση παράτασης της σύμβασης  του Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών ετών 2018-2020 Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

1898/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση παράτασης της σύμβασης  του Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών ετών 2018-2020 Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του ΜΕΝΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

1899/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΑΕΠ 541, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ Ε.Ο. 20, ΚΟΖΑΝΗ – ΟΡΙΑ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

1900/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟΥ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1901/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1902/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΕΝΟΤΑΦΕΙΟ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ»

1903/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

1904/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ, ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ, ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙ» ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ   ΔΗΜΗΤΡΑΣ

1905/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Σ.Ε. ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) / Π.Δ.Μ., ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ‘’ΝΙΑΜΕΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ’’ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

1906/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

1907/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚOY I ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 3.500 ΤΟΝΩΝ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1908/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ   ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  ΤΟΥ ΤΖΗΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

1909/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
         26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1910/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗ   ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1911/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021, ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (ΕΜΔ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 335.650,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

1912/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Ι ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 1835/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΗΝ ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

1913/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Α) ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΚΑΙ Β) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

1914/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2021-2022 ΔΤΕ (ΕΔΡΑΣ) ΠΔΜ»

1915/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΤΟΥ «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018-2019 ΚΑΙ 2019-2020», ΤΟΥ ΣΙΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

1916/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

1917/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΠ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ»

1918/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1919/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ»

1920/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

1921/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1922/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1923/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ LEADER ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (CLLD LEADER – ΜΕΤΡΟ 19 ΤΟΥ ΠΑΑ)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:  38.730,00€

1924/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (LAPTOP) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

1925/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
         42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1926/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 29/12/20

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ