Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 58η/22-12-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 58η/22-12-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 58η/22-12-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 58η/22-12-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 58η/22-12-20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ

           1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

έγκριση πρακτικών I και II  που αφορούν στον   Διεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών, και των όρων αυτού για την σχολική περίοδο 2020-2021» προϋπολογισμού 2.070.361,81 € (συμπ. ΦΠΑ 13%)

1845/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΥΜΥΠΕΡΑΑ” για το έργο με τίτλο: «Παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την γενικότερη παρακολούθηση της πορείας μετεξέλιξης των έργων Τηλεθέρμανσης Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου και Φυσικού Αερίου Φλώρινας στη μεταλιγνιτική εποχή»

1846/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για Παροχή Υπηρεσιών Επικαιροποίησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1847/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού Νο 37 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων του αριθ. 11/2020 Διαγωνισμού για την  «Προμήθεια  υλικών – ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών & και μηχανημάτων  έργου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας»

1848/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής πρότασης και ΕΓΚΡΙΣΗ Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ, ΚΟΖΑΝΗΣ» στο πλαίσιο του Ε.Π «Δυτ. Μακεδονία »

1849/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» στο πλαίσιο του Ε.Π «Δυτ. Μακεδονία »

1850/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής πρότασης και ΕΓΚΡΙΣΗ Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ» στο πλαίσιο του Ε.Π «Δυτ. Μακεδονία »

1851/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

           8

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑΕ και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  – Π.Ε. Κοζάνης για την πράξη: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου, και Εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας» συνολικός προϋπολογισμός των υποέργων 1 και 2 της πράξης: 4.159.645,16€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

1852/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
           9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών – κατακύρωσης διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία της Επαρχιακής οδού Βελβεντό – Καταφύγι στη διασταύρωση προς τον οικισμό του Παλαιογράτσανου»

1853/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανακαίνιση Κτηνιατρικού Εργαστηρίου» Προϋπολογισμού 42.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και ποσού Σύμβασης 14.699,99 € (με Φ.Π.Α.)

1854/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της 4ης τροποποίησης προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2020 της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ

1855/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών και συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Υφιστάμενου Τεχνικού στο 6ο χλμ. Επαρχιακού δρόμου Κοζάνης – Αιανής» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

1856/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών και συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης για άρδευση στη θέση ΣΛΑΤΕΙΝΑ Τ.Κ. Δροσερού Δήμου Εορδαίας» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΕΔΕ

1857/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ένταξης – απένταξης και τροποποίησης έργων της Π.Ε. Κοζάνης στο Ε.Α.Π. 2012 – 2016 ΠΔΜ (Τοπικός Πόρος)

1858/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Α) κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ όλα ΤΑ ΕΡΓΑ (ΕΚΤΟΣ από ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 4.3)

Β) ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 4.3

         15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης, για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥΝΑΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

1859/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης, για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

1860/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάκλησης της ακύρωσης της 721/02-06-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020» με την οποία εγκρίθηκε ως προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.»

1861/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης επιτροπής για την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΚΟΖΑΝΗ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ», ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ (Ε.Ο.3)Εκτιμώμενης αξίας: 473.664,71 € (με Φ.Π.Α) Χρηματοδότηση : ΣΑΜΠ 041

1862/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
         19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ «ΔΥΤ. ΑΞ. ΟΡ. ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΩΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ-ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ-ΠΡΕΣΠΕΣ, Τμήμα 1 Τ.Ε.Ι. – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ» Εκτιμώμενης αξίας: 160.000,00 €  (με Φ.Π.Α) Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 041

1863/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ο.3, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) / Π.Δ.Μ., ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΕΥΗΣ»

1864/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

37η ΕΓΚΡΙΣΗ μειώσεων προϋπολογισμών ενταγμένων έργων και απεντάξεις ανενεργών έργων του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016

1865/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
         22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων διακήρυξης  του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0 6 προς Λάγκα – Βράχο»

1866/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση επιτροπής  δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.Ο 6 προς Λάγκα – Βράχο»

1867/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Τροποποίησης 4 του Πίνακα των έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το έτος 2020

1868/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας σύμβασης της μελέτης εκούσιου αναδασμού αγρ/τος Κομνηνάδων Ν. Καστοριάς

1869/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ “ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ” ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ»

1870/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ»

1871/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού Αποσφράγισης των Δικαιολογητικών του Προσωρινού Αναδόχου που αφορούν στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – KTEO Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» προϋπολογισμού 86.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

1872/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της 1ης παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

1873/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ της 1ης παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΠΕΥΚΟ ΠΡΟΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ»

1874/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης παράτασης προθεσμίας για το έργο « Παρεμβάσεις στο Γ.Ν Καστοριάς»

1875/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ πρόσληψης μίας (1) θέσης μονίμου προσωπικού του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού σε αντικατάσταση μη υφιστάμενης κενής οργανικής εγκεκριμένης θέσης μόνιμου προσωπικού του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής

1876/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για την «Ηλεκτροδότηση γέφυρας Ρυμνίου»

1877/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ χιλιομετρικής αποζημίωσης μαθητικών δρομολογίων στην ΠΕ Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021

1878/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

         35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «Επέκταση υφιστάμενου τεχνικού στο 6ο χλμ.του επαρχιακού δρόμου Κοζάνης-Αιανής»

1879/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συνολικού ποσού 2.331,20€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικού πακέτου για τις ανάγκες Δ/νση Τεχνικών ΕΡΓΩΝ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)

1880/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια λέβητα και καυστήρα προς αντικατάσταση κατεστραμμένων στο  ΚΤΕΟ Κοζάνης»

1881/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης βάσει των αποφάσεων 26&33/2019 του Ειρηνοδικείου Αθηνών

1882/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών & αναλώσιμων υλικών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών της τρέχουσας χειμερινής περιόδου

1883/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
         40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών που αφορούν 1)την προμήθεια φορητών υπολογιστών και web καμερών και 2)τον καθαρισμό και την συντήρηση επτά καυστήρων των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς

1884/20 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 22/12/20

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ