Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 52η/31-12-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 52η/31-12-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 52η/31-12-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης επί Προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. κατά όρου διακήρυξης του έργου «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης» Π.Δ.Μ.

2449/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 23.3 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
2 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Κόμβος εισόδου οικισμού Καρυδίτσας» Π.Ε. Κοζάνης

2450/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης της αριθμ. 1681/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. ως προς τον Πίνακα «Παράταση συμβάσεων με τροποποίηση των όρων τους» και το Νο 1 δρομολόγιο Π.Ε. Φλώρινας

2451/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

4

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής ποσού 3.077,00 για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των υπαλλήλων των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών της Ενοτήτων, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος «Γεωργικές στατιστικές 2015»

2452/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ & Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των υπαλλήλων των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών της Ενοτήτων, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος «Γεωργικές στατιστικές 2014»

2453/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ & Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού για την κάλυψη της προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρηση μετεωρολογικών και υδρομετρικών σταθμών και υδρολογικών οργάνων και τις μετρήσεις ποταμών, χειμάρρων και πηγών, καθώς και των αποζημιώσεων των παρατηρητών τους, των Περιφερειακών Ενοτήτων που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2014

2454/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ & Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού για την πληρωμή του έργου «Χάραξη οδού Πτολεμαΐδας – Δυτικής Εορδαίας και σύνδεση της με τον Κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας»

2455/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ & Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

8

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση αποδοχής ποσού με θέμα κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 041 Αποκατάσταση ζημιών – σταθεροποίηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς

2456/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση απόδοσης Χ.Ε.Π. για την κάλυψη πληρωμής διαφόρων εκτάκτων αναγκών της Π.Δ.Μ.

2457/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παράταση απόδοσης Χ.Ε.Π. για την κάλυψη πληρωμής μετακινήσεων του Περιφερειάρχη εκτός της Π.Δ.Μ.

2458/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

2459/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης για την συνδιοργάνωση, με την Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Ζείδωρον σε φιλανθρωπική εκδήλωση, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για κάλυψη απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων και φαρμάκων της ευπαθούς ομάδας καρκινοπαθών, που θα πραγματοποιήσει στην Κοζάνη σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών της πόλης

2460/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας

2461/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ & Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

2462/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 17/2015

2463/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού Νο 24 που αφορά τον Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών: «Πετρελαιοειδών, Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών προς την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2015-2016»

2464/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ της Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2016

2465/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

 

ΚΟΖΑΝΗ 4/1/2016

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ