Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/14-11-2021 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/14-11-2021 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/14-11-2021 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Ημερήσιας Διάταξης

Αποδοχή Παραίτησης Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

255/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή της παραίτησης της Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ευφροσύνης Ντιό
2.      Ημερήσιας Διάταξης

Εκλογή Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

256/21 Το Π.Σ. εξέλεξε Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας την κ. Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου

 

Κοζάνη 15/11/2021

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.

 

Ιωάννης Λιάσης