Μενέλαος Μακρυγιάννης: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

58η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (30-11-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

58η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (30-11-2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 173797/15-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 173797/15-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Τσιούμαρη Γρηγόριο
 2. Πουταχίδου Όλγα
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 30/11/2021 και ώρα 10:00  δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση παράλληλων έργων στο αγρόκτημα Λιβαδερού» Προϋπολογισμού: 550.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 3. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 4. Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π.) για την Υλοποίηση, μέσω εξειδικευμένης  τεχνικής υποστήριξης, του έργου με τίτλο
  «Μελέτη για τον εκσυγχρονισμό αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Καστοριάς α)Αλιάκμονα β) Κορομηλιάς – Κολοκυνθούς και γ) Κορεστείων», αρχικού προϋπολογισμού 286.500,00 ευρώ
 5. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.) στο πλαίσιο αναβίωσης του Αργείτικου Καρναβαλιού
 6. 45η Έγκριση εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016
 7. Έγκριση Νέας συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού της μελέτης της ΣΑΜΠ 041, με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ  Χ.Θ. 35+500 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ» Προεκτιμώμενης αμοιβής: 76.025,31 € (με Φ.Π.Α. 24%)
 8. Έγκριση του 1ου πρακτικού   του   «Ανοικτού  Διεθνή διαγωνισμού για το  Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα )»  για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης
 9. Έγκριση του 1ου πρακτικού  του  «Δυναμικού συστήματος αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 8.500.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)  με Αριθμ. Διακήρυξης  15/21»
 10. Έγκριση των όρων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την: Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης και Κίνησης, για τα έτη 2022-2023, των Υπηρεσιών της Π.Ε.Καστοριάς, Προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ: 259.324,00 € (Κωδικοί CPV: Α)  09135100-5 – Πετρέλαιο θέρμανσης, Β) 09134200-9 – Πετρέλαιο ντίζελ Γ) 09132100-4 – Αμόλυβδη βενζίνη)
 11. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 41 Διαπραγμάτευσης της 26-11-2021 για την ανάθεση δύο νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2021-22 και των αναδόχων αυτής
 12. Έγκριση παράτασης και τροποποίησης της τροποποιημένης σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, της Κ/ΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
  «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» με έδρα την ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΑΦΜ: 998055333 ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ  για το σχολικό έτος 2021 – 2022
 13. Έγκριση παράτασης και τροποποίησης της σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ και ΑΦΜ: 999563097 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, για το σχολικό έτος 2021 – 2022
 14. Έγκριση παράτασης-τροποποίησης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2019-2020, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ και ΑΦΜ: 999563097 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2021 – 2022
 15. Έγκριση παρατάσεων-τροποποιήσεων των συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών  χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ, του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΕΥΡΟΤΑΧΙ ΣΥΝ. Π.Ε» με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ  ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣ 4, ΑΦΜ : 998167576 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, για το σχολικό έτος 2021 – 2022
 16. Έγκριση παράτασης-τροποποίησης της τροποποιημένης σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020» χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, της  ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε με έδρα ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 8 ΚΟΖΑΝΗ και ΑΦΜ: 999563104 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, για το σχολικό έτος 2021 – 2022
 17. Έγκριση παράτασης-τροποποίησης της σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020», της ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε  που  εδρεύει στην 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ με Α.Φ.Μ.: 095151600 και Δ.Ο.Υ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, για το σχολικό έτος 2021 – 2022
 18. Έγκριση παράτασης-τροποποίησης Αδιάθετων δρομολογίων της σύμβασης του
  «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ, της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»  με έδρα τη ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ, με ΑΦΜ: 996877068 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2021 – 2022
 19. Έγκριση παράτασης-τροποποίησης Αδιάθετων δρομολογίων της σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ, της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» με έδρα το ΤΣΟΤΥΛΙ ΚΟΖΑΝΗΣ και ΑΦΜ : 997311570, ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικό έτος 2021 – 2022
 20. Έγκριση παράτασης-τροποποίησης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-2019, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, της Κ/ΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» με έδρα την ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΑΦΜ: 998055333 ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ  για το σχολικό έτος 2021 – 2022
 21. Έγκριση παράτασης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2019-2020, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, της Κ/ΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» με έδρα την ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΑΦΜ: 998055333 ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ  για το σχολικό έτος 2021 – 2022
 22. Έγκριση παράτασης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-2019 χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»  με έδρα το ΤΣΟΤΥΛΙ ΚΟΖΑΝΗΣ και ΑΦΜ : 997311570, ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικό έτος 2021 – 2022
 23. Έγκριση παράτασης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-2019 χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,   της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»  με έδρα τη ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ και ΑΦΜ : 996877068 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2021 – 2022
 24. Έγκριση παράτασης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2020-2021, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, της ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε με έδρα ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 8 ΚΟΖΑΝΗ και ΑΦΜ: 999563104 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2021 – 2022
 25. Έγκριση παράτασης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-2019, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ και ΑΦΜ: 999563097 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2021 – 2022
 26. Έγκριση παρατάσεων των συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών,
  του ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗ ΟΔΥΣΣΕΑ,  με έδρα την Πτολεμαΐδα, ΑΦΜ: 054435098, ΔΟΥ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ για το σχολικό έτος 2021 – 2022 Π.Ε. Κοζάνης
 27. Έγκριση παράτασης σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»  με έδρα το ΤΣΟΤΥΛΙ ΚΟΖΑΝΗΣ και ΑΦΜ : 997311570, ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικό έτος 2021 – 2022
 28. Έγκριση παρατάσεων των συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών, της Δ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, με έδρα την Κοζάνη, ΑΦΜ: 093317110, ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2021 – 2022
 29. Έγκριση παρατάσεων των δρομολογίων των συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών, του   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΑΞΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «Η ΠΙΝΔΟΣ», με έδρα τα ΓΡΕΒΕΝΑ , Α.Φ.Μ: 999154044 ΔΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για το σχολικό έτος 2021 – 2022
 30. Έγκριση παράτασης Αδιάθετων δρομολογίων της σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, της Κ/ΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» με έδρα την ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΑΦΜ: 998055333 ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ  για το σχολικό έτος 2021 – 2022
 31. Έγκριση μεταφοράς μαθητών Π.Ε Κοζάνης κατά το σχολικό έτος 2021-2022 με δημόσια συγκοινωνία – ειδικά μαθητικά δελτία, σχολικών μονάδων Δήμου Εορδαίας
 32. Έγκριση παράτασης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της  Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σχολικού έτους 2020-2021 για το χρονικό διάστημα  έως  30-06-2022
 33. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 34. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 24η/2021
 35. Αναστολή Διαδικασίας Δημοπράτησης προμήθειας τροχοφόρου υδραυλικού εκσκαφέα (τσάπα) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης
 36. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας  του Διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης 3 σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο εντάσσεται ως Υποέργο 1 στην Πράξη
  «Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας MIS 5049251»
 37. Μεταφορά  αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό της Π.Ε. Καστοριάς
 38. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 39. Τροποποίηση σύμβασης «Προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε.»
 40. Έγκριση παράτασης της σύμβασης από 01/01/2022 έως 30/06/2022  «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) της Π.Ε. Γρεβενών» και της σχετικής δαπάνης που θα προκληθεί»
 41. Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια σταθμών παρακολούθησης κατάστασης οδοστρώματος»
 42. Έγκριση γνωμοδότησης
 43. Ορισμός δικηγόρου
 44. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 45. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 46. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 47. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 48. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 49. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 50. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 51. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 73,16€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την ανανέωση λογισμικού
  «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ» για τις ανάγκες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης
 53. Έγκριση δαπάνης που αφορά παράβολο και δικαστική δαπάνη
 54. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών εμπρόθεσμων καταστάσεων φορολογικών στοιχείων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 55. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 57. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας κ. Σωτήριου Βόσδου

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

58η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (30-11-2021) – 58η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (30-11-2021) – 58η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (30-11-2021) – 58η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (30-11-2021)