Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/1-8-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/1-8-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της  Π.Ε. Κοζάνης, έτους 2018 αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ.»

2376/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 90.536,99€

2377/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο Για δαπάνη της Π.Ε. Φλώρινας

2378/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

2379/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών – αναλωσίμων και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών οχημάτων της Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με αριθ. διακήρυξης 19/2018

2380/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά μεταφορά μαθητών

2381/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης που αφορά οφειλή από δήλωση φόρου εισοδήματος για το έτος 2017 προς την ΔΟΥ Κοζάνης

2382/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στις εκδηλώσεις πολιτισμού που διοργανώνει ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έως και 17 Σεπτεμβρίου 2018

2383/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση δαπάνης  για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π. Ε. Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν 24 και 25 Αυγούστου 2018 από τον Πολιτιστικό Λαογραφικό και Αθλητικό Σύλλογο Πενταβρύσου

2384/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στις εκδηλώσεις μνήμης «ΙΩΝΕΙΑ 2018» που διοργανώνει ο Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαΐδας «Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ» το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου 2018

2385/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεσης αυτής για την παροχή υπηρεσιών πραγματοποίησης χημικών αναλύσεων σε υγρά απόβλητα και ιζήματα, Π.Ε. Καστοριάς

2386/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατεπείγουσα ανάγκη αποκατάστασης μεταβατικού επιχώματος γέφυρας στο 32°km της Ε.Ο. 3 Φλώρινας – Κοζάνης (νέο τμήμα)»

2387/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το ONEIPODRAMA, στις θεατρικές παραστάσεις με τίτλο: «ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΛΟΓΙΩ», που θα πραγματοποιηθούν στις 11 & 12/8/2018 και 18 & 19/8/2018

2388/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: «Θεατρική Αναζήτηση Πτολεμαϊδας» στις Θεατρικές παραστάσεις με τίτλο: «ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ»

2389/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης

2390/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη μεταφοράς παροχών-μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος Δ.Ε.Η. από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην ΔΥΠΡΑ Α.Ε.

2391/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Μορφωτικό Σύλλογο Καστανιάς,  στις εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν από 11 έως 14  Αυγούστου  2018

2392/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης, και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Λαογραφικό Σύλλογο Πελεκάνου, στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 18 Αυγούστου 2018

2393/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2394/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

20

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής για την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

2395/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2396/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών στην 17η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

2397/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων στην 17η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

2398/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

2399/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεσης αυτής για την παροχή υπηρεσιών για αναλύσεις (αρ. δειγμάτων 8) διοξινών και PCBs σε γάλα και κρέας βοοειδών και αιγοπροβάτων από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Τ.Κ. Δισπηλιού

2400/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεσης αυτής για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης (μικροβιολογική και χημική) δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της περιοχής Δισπηλιοΰ Καστοριάς

2401/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης του έργου: «Αντιμετώπιση χειμαρολάβας & διευθετήσεις στην περιοχή του Αλιάκμονα και άλλων ρεμάτων», Π.Ε. Καστοριάς

2402/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: « Αντιμετώπιση Χειμαρολάβας & διευθετήσεις στην περιοχή του Αλιάκμονα και άλλων ρεμάτων»

2403/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ε.Ο. προς Νόστιμο», Π.Ε. Καστοριάς

2404/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) καταστροφέα εγγράφων για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2405/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας (αφισών – φυλλαδίων κλπ.) καθώς και της προβολής του Πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Προορισμού EUROP.RAID» , Π.Ε. Γρεβενών

2406/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Έκδοση καλής λειτουργίας μονίμων μέσων πυρόσβεσης ΚΤΕΟ Γρεβενών”», Π.Ε. Γρεβενών

2407/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Ηχητική κάλυψη συναυλίας Γλυκερίας στο FESTIVAL ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ”», Π.Ε. Γρεβενών

2408/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών (αναμνηστικά μπλουζάκια) για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018», Π.Ε. Γρεβενών

2409/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης “Εκτυπώσεις σε πανί, μουσαμά, χαρτί, πλαστικό & p.v.c.” για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018», Π.Ε. Γρεβενών

2410/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας φυλλαδίων για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018», Π.Ε. Γρεβενών

2411/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αφισών για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018», Π.Ε. Γρεβενών

2412/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αφισών για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018», Π.Ε. Γρεβενών

2413/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών (αναμνηστικά μπλουζάκια) για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018» , Π.Ε. Γρεβενών

2414/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πινακίδων σήμανσης υπόγειου χώρου στάθμευσης Διοικητηρίου Γρεβενών

2415/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Συντήρηση πρασίνου Διοικητηρίου Γρεβενών”»

2416/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας σωλήνων γαλβανιζέ για τις πινακίδες σήμανσης Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης»

2417/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Ηχητική κάλυψη Ανταμώματος Χασιωτών στο FESTIVAL ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ”», Π.Ε. Γρεβενών

2418/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

44

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του  3ου αγώνα Πρωταθλήματος Enduro Βορείου Ελλάδος 2018 ,  του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Φλώρινας που θα διεξαχθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2018 στην Φλώρινα

2419/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της 24ης  Παμφλωρινιώτικης Ορειβατικής Συνάντησης του Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2018 στο όρος Βαρνούντα, στην περιοχή του Οροπεδίου σε υψόμετρο 1050μ.

2420/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών  εκδηλώσεων του Πολιτιστικού  Συλλόγου Κάτω Καλλινίκης < Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ>, που θα πραγματοποιηθούν στις 26 Οκτωβρίου 2018 ενόψει της εορτής του  Αγίου Δημητρίου στην Κ. Καλλινίκη

2421/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας

2422/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας)της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2423/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 12ης Ιουλίου 2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2018»

2424/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

50

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης ισχύος Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα στο κτίριο της Π.Δ.Μ στην Πτολεμαΐδα»

2425/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.200,00 € για την προμήθεια σακουλών για την κάλυψη των διανομών τροφίμων και βασικής υλικής Συνδρομής του Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ»

2426/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Αποδοχής και Κατανομής ποσού 177.296,00 €

2427/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

2428/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

2429/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 1ου & 2ου Πρακτικού δημοπρασίας, για την επιλογή Προσωρινού Αναδόχου του έργου :”Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Φλώρινας”

2430/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών – διάθεση πίστωσης και ΕΓΚΡΙΣΗ της διαδικασίας ανάθεσης τής Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

2431/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

57

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας “ΛΕΥΚΩΜΑ ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ”»,Π.Ε.Γρεβενών

2432/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη δαπάνης ποσού για την προμήθεια επίπλων & λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2433/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Προγραμματισμού υπερωριών, μηνός Αυγούστου 2018

2434/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 12.096,78 € χωρίς ΦΠΑ (15.000 € συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ), για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην έκθεση “Market Expo 2018” από 05 έως 07 Οκτωβρίου 2018, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo στην Αθήνα

2435/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Ηχητική κάλυψη, φωτισμός, εξέδρα στην εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018″»,Π.Ε.Γρεβενών

2436/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΤΙΑΣ – ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης  #30.000,00 € #,Π.Ε.Φλώρινας

2437/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΤΙΑΣ – ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ», Π.Ε. Φλώρινας

2438/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

64

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης #60.000,00 € #, Π.Ε. Φλώρινας

2439/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ», Π.Ε.Φλώρινας

2440/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Ενοικίαση οπτικοακουστικού υλικού για την έκθεση – ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ Γρεβενά 1912­-1940: «φωτογραφικά ντοκουμέντα και τεκμήρια»

2441/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική προβολή του Πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Προορισμού EUROP.RAID“», Π.Ε. Γρεβενών

2442/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική προβολή για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018″», Π.Ε. Γρεβενών

2443/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική προβολή για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018″», Π.Ε. Γρεβενών

2444/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική προβολή για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018″», Π.Ε. Γρεβενών

2445/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

71

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική προβολή του Πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Προορισμού EUROP.RAID“», Π.Ε.Γρεβενών

2446/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Αποδοχής και κατανομής ποσού 60.000,00 €

2447/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική προβολή ΣΤΗΝ εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018″», Π.Ε. Γρεβενών

2448/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 19ης  Ιουλίου 2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018»

2449/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου: «Συντήρηση Γεφυρών», Π.Ε. Καστοριάς

2450/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης

2451/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας

2452/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

78

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. Δασκαλόπουλου Αντώνη

2453/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
79 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική προβολή στην εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018″»,Π.Ε.Γρεβενών

2454/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας “Διαφημιστική προβολή στην εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018″»,Π.Ε.Γρεβενών

2455/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2456/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
82 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης ποσού 74.000,00 € και ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων και ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης , προϋπολογισμού 74.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) »

2457/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
83 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Α.Σ. ΤΙΤΤΑΝ Σερβίων,  στις εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις 1 και  2  Σεπτεμβρίου  2018

2458/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 2/8/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/1-8-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/1-8-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/1-8-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/1-8-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 30η/1-8-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας