Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/19-1-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/19-1-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 60 KWp, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED, ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 366.212,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 23% ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

41/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ)

42/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

43/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.

44/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

45/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ<<ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ>>

46/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΤΙΠ/ΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Δ.Μ.

47/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

48/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

49/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

50/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΑΙΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΡΓΙΛΟΥ» με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών. Προϋπολογισμός: 24.000,00 € (με ΦΠΑ)

51/16 ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ4 ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Δ.Ε.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3)τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών. Προϋπολογισμός: 15.000,00 € (με ΦΠΑ)

52/16 ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ» με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών. Προϋπολογισμός: 9.000,00 € (με ΦΠΑ)

53/16 ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «ΕΡΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ-ΕΛΑΤΗΣ» με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών. Προϋπολογισμός: 24.324,94 € (με ΦΠΑ)

54/16 ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑ»

55/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφορών του δημόσιου ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες των ΝΠΔΔ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

56/16 ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπράτησης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ» . Προϋπολογισμός: 74.750,00 € (με ΦΠΑ)

57/16 ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ & ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΥΤΗΣ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Ορων Διακήρυξης Δημοπράτησης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΣ 2015». Προϋπολογισμός: 100.000,00 €(με ΦΠΑ)

58/16 ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ & ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΥΤΗΣ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Ορων Διακήρυξης Δημοπράτησης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ». Προϋπολογισμός: 65.500,00 € (με ΦΠΑ)

59/16 ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ & ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΥΤΗΣ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικών επαναληπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση Κατολισθήσεων-Φθορών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας»

60/16 ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης τριμελούς επιτροπής ,με τους αναπληρωτές τους, ως επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνισμών προμήθειας επιβατικών οχημάτων για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-έδρας και Π.Ε. Κοζάνης

61/16 ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πίνακα των υπαλλήλων που θα μετέχουν σε κλήρωση για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης υπηρεσιακών οχημάτων και Μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Τ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε.(έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως προς την καταλληλότητα κυκλοφορίας τους

62/16 ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

63/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μεταφοράς κεφαλαίου για την εξόφληση της Ομοσπονδίας Σωματείων παραγωγών-επαγγελματιών-πωλητών λαϊκών αγορών Δυτικής Μακεδονίας

64/16 ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

65/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

66/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

67/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη παραβόλων για έκδοση κάρτας καυσαερίου και τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ)οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών έργων –έδρας

68/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΧΕΠ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη βενζίνης, διοδίων, επισκευών και ανταλ/κων του αυτ/του του Περιφερειάρχη Δυτ.Μακεδονίας

69/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΧΕΠ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 800,00 €, για την ασφάλιση 2 οχημάτων αρμοδιότητας έδρας για ένα έτος

70/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000,00 €, για την ασφάλιση 37 οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων και της διενέργειας του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού της ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου για ένα έτος

71/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης έργου «Αντικατάσταση δαπέδου και επικάλυψης τοιχωμάτων στεφανιαίας μονάδας και Καρδιολογικής Κλινικής Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης»

72/16 ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά αγορά υλικών για τις ανάγκες του κτιρίου Τμήματος Τεχνικού Εξοπλισμού ΠΕ Κοζάνης από ΚΑΠ λειτουργικά έτους 2016

73/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης που αφορά την προμήθεια μιας τηλεοπτικής συσκευής με επιτραπέζια βάση,για τις ανάγκες του Αμφιθεάτρου της Π.Ε. Καστοριάς

74/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Τουρισμού

75/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

76/16 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ 20/1/2016

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ

 

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/19-1-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/19-1-2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας