3η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (26-1-2016)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

3η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (26-1-2016)

3η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (26-1-2016) – 3η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (26-1-2016) – 3η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (26-1-2016)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 26/1/2016 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 3. Έγκριση της τροποποίησης στο ορθό της αριθ.1792/15 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.ως προς το (β) σκέλος και το Νο.1 δρομολόγιο του σχετικού πίνακα το οποίο κατακυρώθηκε στην Φλώρινα Travel ως προς τη διαδρομή και τη τιμή,όπως αναφέρεται στην αποστελλόμενη εισήγηση
 4. Έγκριση της παράτασης της σύμβασης με Α.Π. 108504/3529/08-09-2015 για την διακίνηση αλληλογραφίας με courier για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση της τροποποίησης στο ορθό α) της αρ. 1661/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το Νο.26 δρομολόγιο του σχετικού πίνακα,που εκτελεί ο Βασίλειος Μίσσιος, β) της αρ. 1681/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το Νο.6 δρομολόγιο του σχετικού πίνακα,που εκτελεί ο Βασίλειος Μίσσιος και την έγκριση του αναπροσαρμοζόμενου σχετικού κόστους αυτού,στην περίπτωση μη μετάβασης του μαθητή από το Νεοχωράκι στο ΕΕΕΚ Φλώρινας, όπως αναφέρεται στην αποστελλόμενη εισήγηση
 6. Έγκριση του πρακτικού της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2015-2016, των αδιάθετων δρομολογίων που προέκυψαν ύστερα από την ακύρωση της Σύμβασης του Βασίλη Δημητριάδη (απόφαση Ο.Ε. αρ.2291/2015)

  α) Φλώρινα – ΕΕΕΕΚ Φλώρινας, β) Φλώρινα – 4θέσιο Δ.Σ.Φλώρινας και εισηγούμαστε την κατακύρωση αυτών στον Φραγκίσκο Δημητριάδη

 7. Έγκριση της μεταφοράς δύο ακόμα μαθητών από τον Ατραπό στο 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας,από τον Ιωάννη Δήμου ο οποίος πραγματοποιεί ήδη το εν λόγω δρομολόγιο στο οποίο ήταν μειοδότης κατά τον διαγωνισμό της 24-8-2015(απόφαση 1571/2015 Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.)
 8. Έγκριση του πρακτικού Νο.1/8-1-2016 που αφορά το στάδιο ανοίγματος των «δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς» στα πλαίσια του Επαναληπτικού Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αρ.διακήρυξης 11/2015) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2015-2016, προκειμένου η διαγωνιστική διαδικασία να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών
 9. Έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΙΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΡΓΙΛΟΥ» με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών. Προϋπολογισμός: 24.000,00 € (με ΦΠΑ)
 10. Έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ4 ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Δ.Ε.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών. Προϋπολογισμός: 15.000,00 €(με ΦΠΑ)
 11. Έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ» με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών. Προϋπολογισμός : 9.000,00 €(με ΦΠΑ)
 12. Έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο

  «ΕΡΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ-ΕΛΑΤΗΣ» με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών. Προϋπολογισμός: 24.324,94 € (με ΦΠΑ)

 13. Έγκριση δαπάνης έργου «Αντικατάσταση δαπέδου και επικάλυψης τοιχωμάτων στεφανιαίας μονάδας και Καρδιολογικής Κλινικής Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης»
 14. Έγκριση του πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τα ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2015-2016 Π.Ε.Γρεβενών
 15. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού πίνακα (Σ.Π.) – Ανάθεση 1ης συμπληρωματικής μελέτης Β’φάσης εκούσιου αναδασμού Αγροκτήματος Βογατσικού Νομού Καστοριάς
 16. Έγκριση ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων για την πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών
 17. Έγκριση ορισμού υπολόγου διαχειριστή κ. Δροσή Καρυδά α) για την αντιμετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ, καρτών καυσαερίων κλπ για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και οχημάτων της Π.Ε. Φλώρινας β) την έκδοση ΧΕΠ ΚΑΙ γ) την έγκριση δαπάνης από τον ΚΑ 0899.01 του Φ.072 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2016 και την έγκριση πίστωσης αυτής για την έκδοση ΧΕΠ για την παραπάνω αιτία με προθεσμία απόδοσης λογαριασμού την 31η Δεκεμβρίου 2016
 18. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων-οχημάτων του τεχνικού εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 20. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 21. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση της συγκρότησης επιτροπών α) αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και β) της παραλαβής για προμήθειες σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 2α και 2γ του Π.Δ.118/2007
 24. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.