Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/28-1-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/28-1-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/28-1-2022 συνεδρίαση (δια ζώσης) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 3/22 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης  συνεδρίασης
2. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση απόφασης για την Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού με την κωδική ονομασία ¨ΒΟΡΕΑΣ¨

4/22 Το Π.Σ. εγκρίνει  ομόφωνα το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού με την κωδική ονομασία ¨ΒΟΡΕΑΣ¨
3.
Ημερήσιας Διάταξης

Σύσταση Επιτροπής Αποφασιστικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 164 Ν.3852/2010.

5/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Σύσταση Επιτροπής αποφασιστικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 164 Ν.3852/2010.
4. Ημερήσιας Διάταξης

Εκλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος.

6/22 Το Π.Σ. εξέλεξε τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος
5. Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

7/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό του Προέδρου και ων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
6.
Ημερήσιας Διάταξης

Υποβολή αιτήματος προς το ΥΠΠΑΤ, για την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση, του Δασικού Φυτωρίου του Άργους Ορεστικού.

8/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την Υποβολή αιτήματος προς το ΥΠΠΑΤ, για την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση, του Δασικού Φυτωρίου του Άργους Ορεστικού
7. Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός δύο μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για να πλαισιώσουν την Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 13 του ΠΔ 242/1996 που θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερόμενων ακινήτων στα πλαίσια της επικείμενης Δημοπρασίας για την μίσθωση κτηρίου στέγασης των υπηρεσιών του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).

9/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό μελών στην Επιτροπή της παρ.4 του άρθρου 13 του ΠΔ 242/1996 που θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερόμενων ακινήτων στα πλαίσια της επικείμενης Δημοπρασίας για την μίσθωση κτηρίου στέγασης των υπηρεσιών του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).
8.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης».

10/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης».
9. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Φωτισμού Κόμβων στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας 2020». 

11/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Φωτισμού Κόμβων στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας 2020». 
10. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών»

12/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών»
11. Ημερήσιας Διάταξης

1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (1η/2022).

13/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (1η/2022).

 

Κοζάνη 1/2/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου