Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/23-1-2023 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/23-1-2023 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/23-1-2023 συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 6/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2.
Ημερήσιας Διάταξης

Ονομασία του Προγράμματος Απινίδωσης Δημόσιας Πρόσβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη μνήμη του Θωμά Γάκη.

7/23 Το Π.Σ. εγκρίνει  ομόφωνα την  ονομασία του Προγράμματος Απινίδωσης Δημόσιας Πρόσβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη μνήμη του Θωμά Γάκη.
3.
 Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος κατά της αναγνώρισης του σωματείου με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ” και στήριξης της Ανακοπής της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Φλώρινας κατά της Διαταγής Αναγνώρισης του σωματείου αυτού, του Ειρηνοδικείου Φλώρινας.

8/23 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος κατά της αναγνώρισης του σωματείου με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ” και στήριξης της Ανακοπής της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Φλώρινας κατά της Διαταγής Αναγνώρισης του σωματείου αυτού, του Ειρηνοδικείου Φλώρινας.
4.
Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση – Ενημέρωση για την Διατροφική Επισήμανση στις ετικέτες των τροφίμων. Πρόταση Σχεδίου Ψηφίσματος.

9/23 Έγινε η ενημέρωση και το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Έκδοση ψηφίσματος.
5.
Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης σχετικά με τις βελτιωτικές προτάσεις επί της ισχύουσας νομοθεσίας για σταθμούς ΑΠΕ.

10/23 Αναβολή
6.
Ημερήσιας Διάταξης

1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (1η/2023).

11/23 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (1η/2023).
7.
Ημερήσιας Διάταξης

2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (2η/2023).

12/23 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (2η/2023).
8.
Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Νέου Προγράμματος LEADER (ΣΣ ΚΑΠ) της Αναπτυξιακής Καστοριάς (ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ).

13/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό των στη Επιτροπή Διαχείρισης του Νέου Προγράμματος LEADER (ΣΣ ΚΑΠ) της Αναπτυξιακής Καστοριάς (ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ).
9.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση εξειδίκευσης δράσεων ετήσιου προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2023 και παρουσίαση απολογισμού δράσεων τουριστικής προβολής έτους 2022.

14/23 Αναβολή
10.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση νέου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΕΚΑΒ

15/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το νέο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΕΚΑΒ.

 

Κοζάνη 24/1/2023

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου