Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/18-1-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/18-1-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:   

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης για Έκδοση Ψηφίσματος σχετικά με το θέμα των Σκοπίων

2/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα:

Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι επικίνδυνη και εθνικά επιζήμια. Απαιτούμε από τα πολιτικά κόμματα και κάθε βουλευτή ξεχωριστά να την καταψηφίσουν ειδικότερα οι βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας.

Τον λόγο για ένα τόσο σημαντικό εθνικό ζήτημα θα πρέπει να έχει ο Ελληνικός λαός.

Η ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ, η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ και η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ είναι αδιαπραγμάτευτη σήμερα και στο μέλλον

2.  Εκτός  Ημερήσιας Διάταξης

1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (1η 2019)

3/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (1η 2019)
3. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Ανάθεσης Σύμβασης για την «Προμήθεια Τροφίμων»  και «Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοηθείας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) για τις Ανάγκες  του ΄Εργου «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019» των Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, (Κωδικοί ΟΠΣ / MIS 5029608 – Κ.Σ. Φλώρινας,  5029618- Κ.Σ. Γρεβενών, 5029621 – Κ.Σ. Καστοριάς, 5029635- Κ.Σ. Κοζάνης), Συνολικού Προϋπολογισμού 3.006.352,32. Ευρώ άνευ φπα (3.463.694,82 ευρώ με φπα).

4/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο ανάθεσης της σύμβασης
4. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ένταξης – Απένταξης – Τροποποίησης Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 18η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.).

5/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Ένταξη – Απένταξη – Τροποποίηση Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 18η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.).
5. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Εγκατάσταση Μονάδων Ψύξης – Θέρμανσης στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κοζάνης».

6/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Εγκατάσταση Μονάδων Ψύξης – Θέρμανσης στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κοζάνης».
6. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 2ης Τροποποίησης του Έργου : «Μελέτες Έργων Υποδομής Νέου Οικισμού Μαυροπηγής στην Περιοχή «Ρεμιναλάρ» Αγροκτήματος Μαυροπηγής (Α’ Φάση)».

7/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή Πρόταση στο ΕΑΠ 2012-2016 2ης τροποποίησης του έργου: «Μελέτες Έργων Υποδομής Νέου Οικισμού Μαυροπηγής στην Περιοχή «Ρεμιναλάρ» Αγροκτήματος Μαυροπηγής (Α’ Φάση)».

  

Κοζάνη 29-1-2019

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος