Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

28η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-7-2016)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

28η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-7-2016)

28η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-7-2016) – 28η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-7-2016) – 28η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-7-2016)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 05/07/2016 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  13η/2016
 3. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 7.862.148,70 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 50% και ΦΠΑ  (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών  Οδικών Μεταφορών Επιβατών)με Αριθμ. Διακήρυξης 20/16»
 4. Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού για την  ανάδειξη μειοδότη που αφορά στην προμήθεια 4 σαρωτών (scanners) για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ.
 5. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμημάτων της Επ. Οδού Νο.20, από το Αμύνταιο έως τα όρια του Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμημάτων της Επ. Οδού Νο. 20, από το Αμύνταιο έως τα όρια του Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμημάτων Επαρχ. Οδικού Δικτύου στο Δήμο Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από την Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής έως την Τ.Κ. Νίκης» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση δαπάνης του έργου: «Δρόμος Κλεισούρα – Βλάστη (Β’ Φάση)» Π.Ε. Καστοριάς
 10. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου:

  «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο βόρειο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2016» προϋπολογισμού 245.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Αετιά Γρεβενών»
 12. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Κοπή-καθαρισμό βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών» προϋπολογισμού 70.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ
 13. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Επισκευή – συντήρηση μνημείων (επικάλυψη τρούλου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου οροπεδίου Γρεβενών)» προϋπολογισμού 24.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ
 14. Έγκριση δαπάνης που αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές της Π.Δ.Μ. προς το ΙΚΑ Κοζάνης (ημερομηνία 10-6-2016)
 15. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 16. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 17. Έγκριση δαπάνης που αφορά αγορά υλικών για την κατασκευή πεζοδρομίων στον δρόμο Κοζάνη-Καισαρειάς εντός Οικισμού Κήπου
 18. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 19. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπάνης που αφορά την αποπληρωμή της 6μηνιαίας συνδρομής για το πρώτο εξάμηνο του 2016

  των εφημερίδων (ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΘΑΡΡΟΣ, ΠΡΩΙΝΗ, ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ-ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ)

 21. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης υγειονομικού χαρακτήρα της Π.Ε. Γρεβενών
 22. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμού υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης τελών χρήσης μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Γρεβενών
 23. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 24. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 25. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 26. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 27. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 28. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 29. Έγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας και ορισμός υπολόγου-διαχειριστή
 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 35. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στις πολιτιστικές εκδηλώσεις

  με τίτλο «Ιωακείμια», που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρόκου Κοζάνης

 36. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στην πολιτιστική εκδήλωση 4ο εθνογραφικό συναξάρι με τίτλο «Και στου χορού το γύρισμα αηδόνια τραγουδάνε»,που διοργανώνει το σωματείο Αρχείο Ιστορίας και Τέχνης Καισάρειας Κοζάνης και θα πραγματοποιηθεί 16 και 17 Ιουλίου 2016
 37. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε.Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στις ετήσιες εκδηλώσεις του Αθλητικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής που θα λάβουν χώρα στις 14-8-2016
 38. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή ως συνδιοργανωτής της Π.Ε. Κοζάνης στον αγώνα «Ανάβαση Βλάστης»που θα πραγματοποιηθεί 23-24 Ιουλίου 2016 και προσμετρά στο Κύπελλο Αναβάσεων Βορίου Ελλάδας της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας
 39. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου (Μ.Ε.Α.Σ) «Απόλλων»Αμμοχωρίου στις 28 έως 31 Ιουλίου 2016 στο Αμμοχώρι
 40. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Φυσιολατρικού Λαογραφικού Ορειβατικού Συλλόγου «ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ» στις 5 & 6 Αυγούστου 2016 στον Ατραπό
 41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του

  Πολιτιστικού  Συλλόγου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Πολυπλατάνου στις 13, 14, 15 Αυγούστου στον Πολυπλάτανο

 42. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού  Εξωραϊστικού Συλλόγου Τ.Κ. Λευκώνας Πρεσπών στο Δήμου Πρεσπών στις  8,25 και 30 Ιουλίου2016
 43. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού  Συλλόγου Εργαζομένων ΔΕΗ, στις 27/7/2016,προς τιμήν του πολυούχου της Φλώρινας Αγίου Παντελεήμονα
 44. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού, Επιμορφωτικού ,Προοδευτικού Συλλόγου «ΑΚΡΙΤΕΣ» Κέλλης προς τιμήν των ομογενών στις 8 και 9 Ιουλίου 2016
 45. Έγκριση δαπάνης που αφορά βεβαιωμένο χρέος προς την ΔΟΥ Κοζάνης και προέρχεται από δικαστικά έξοδα τελεσίδικων αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας
 46. Έγκριση δαπάνης  λόγω αύξησης συντελεστή ΦΠΑ
 47. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Γρεβενών
 48. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 49. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.