Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/27-6-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/27-6-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» Προϋπολογισμός: 3.024.390,24 € (με Φ.Π.Α.)

 1208/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποδοχή πρότασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Εξωραϊστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Μανιάκων Καστοριάς και Έγκριση της σχετικής Δαπάνης Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1209/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής τον αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

1210/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή του κινητήρα του ισοπεδωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118405, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

1211/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1212/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αντικατάσταση σηματοδοτών 2017»

1213/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

7

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επισκευή στις αυλόπορτες του κτιρίου του Τεχνικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Κοζάνης»

1214/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για  το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Βοϊου» Π.Ε. Κοζάνης

1215/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης  του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στo Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017» Π.Ε. Καστοριάς

1216/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017» Π.Ε. Καστοριάς

1217/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης        #30.000,00€# Π.Ε. Φλώρινας

1218/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ» Π.Ε. Φλώρινας

1219/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης #35.000,00 €# Π.Ε. Φλώρινας

1220/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

1221/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου “Καθαρισμός Τάφρων Επαρχ. Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2016”

1222/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ της ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ”

1223/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποστολή πρακτικών Διαγωνισμού του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΕΠ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ”

1224/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικών Διαγωνισμού του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ στην ΤΚ ΛΕΒΑΙΑΣ” Π.Ε. Φλώρινας

1225/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  Πρακτικών Διαγωνισμού του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ” Π.Ε. Φλώρινας

1226/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υπηρεσία: «Αποτύπωση, σχεδιασμός και υλοποίηση κατακρήμνισης του επικίνδυνου βραχώδους όγκου στην Ε.Ο Νεστορίου – Πεύκου (7ο χλμ  από το Νεστόριο), με χρήση εκρηκτικών υλών», προϋπολογισμού 59.600,00 € Π.Ε. Καστοριάς

1227/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την υπηρεσία: «Καθαρισμός Επ. Δικτύου από προϊόντα κατολισθήσεων», προϋπολογισμού 24.800,00 € Π.Ε. Καστοριάς

1228/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠροΕΓΚΡΙΣΗ του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΑΤΩΜΑΤΑ” Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)»

1229/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

1230/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Κοζάνης

1231/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης

1232/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

1233/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης ποσού 5.016,00€ στον Αλέξανδρο Κρυστάμτση του Ιορδάνη πρώην υπαλλήλου της Π.Ε.Φλώρινας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 993/79 & 1188/81 σε συνδυασμό με το Ν.3320/2005 λόγω συνταξιοδότησης γήρατος

1234/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ανακαίνιση-Συντήρηση Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαΐδας»

1235/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του  εκπολιτιστικού – εξωραϊστικού συλλόγου Κρανοχωρίου  με την Π.Ε. Καστοριάς

1236/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός εκτυπωτή για τις ανάγκες υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

1237/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών  και εκτέλεση εργασιών για την επισκευή του κινητήρα του τράκτορα του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

1238/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για εργασίες αμμοβολής, συντήρησης και βαφής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

1239/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για ηλεκτρολογικές εργασίες (προμήθεια και τοποθέτηση μετασχηματιστών για λάμπες) στο χώρο της βιβλιοθήκης της Π.Ε. Καστοριάς

1240/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ) και έκδοσης κάρτας καυσαερίων για οχήματα του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

1241/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μιας Ελληνικής σημαίας και μιας σημαίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανάγκες του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

1242/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών  και εκτέλεση εργασιών για την επισκευή – συντήρηση του διαγραμμιστικού μηχανήματος έργου του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

1243/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για ξυλουργικές εργασίες που απαιτούνται για επισκευές θυρών στην Π.Ε. Καστοριάς

1244/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικού φωτοτυπικού μηχ/τος  της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς

1245/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

39

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την αποκατάσταση βλάβης (απόφραξης) του δικτύου αποχέτευσης στο κτήριο της Π.Ε. Καστοριάς

1246/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικού φωτοτυπικού μηχ/τος  της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς

1247/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια 3 καθισμάτων γραφείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς

1248/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση πιστοποιητικών ελέγχου ταχογράφων για υπηρεσιακά οχήματα του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

1249/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή παρελκόμενου στο μηχάνημα έργου με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118400, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

1250/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή της αντλίας πετρελαίου & των μπεκ του ισοπεδωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118405, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

1251/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

45

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αντλίας περιστροφής για τον ισοπεδωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118405, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

1252/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών συνεργείου για τις ανάγκες επισκευής & συντήρησης των οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

1253/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Καστοριάς

1254/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ψηφιακού μετρητή λίτρων πετρελαίου, για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών ‘Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

1255/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δαπάνης που αφορά υπερωρίες β εξαμήνου έτους 2017 για τους υπαλλήλους των Δ/νσεων της Π.Ε. Κοζάνης

1256/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

50

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής του κινητήρα του ισοπεδωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118405, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

1257/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Αποδοχής και Κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως τρίτη (Γ) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ. συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα

1258/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια στρόφαλου μηχανής, για την επισκευή του κινητήρα του ισοπεδωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118405, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

1259/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή του ισοπεδωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118408, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

1260/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή του φορτωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 41192, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

1261/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής της αντλίας πετρελαίου & των μπεκ του ισοπεδωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118405, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

1262/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της επιτροπής παραλαβής των εργασιών «Αντιπλημμυρική Προστασία Εθνικού Δικτύου Π.Δ.Μ., Καθαρισμός Τεχνικών και Λοιπών Στοιχείων Απορροής Υδάτων –έργα Ορεινής και Πεδινής Υδρονομίας-Εργα Αντιμετώπισης Χειμαρολόβας»Π.Ε.Καστοριάς

1263/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης των δαπανών της εκδήλωσης αθλητικού περιεχομένου «Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Enduro» στα Γρεβενά από 30-06-2017 έως 02-07-2017

1264/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1ΕΩΣ 4 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 5 ΕΩΣ 8
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής του χορτοκοπτικού εξαρτήματος, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

1265/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αντικατάστασης μέλους της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών καθώς και της επιτροπής παραλαβής όσο αφορά το έτος 2017

1266/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς

1267/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

61

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π Ε. Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Μορφωτικός Όμιλος Σερβίων «Τα Κάστρα» και πιο συγκεκριμένα στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα 3, 6 και 7 Ιουλίου 2017

1268/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της παραλαβής της «προμήθειας και εγκατάστασης της ομβροδεξαμενής στον βοσκότοπο “Σφήκα”» Π.Ε.Φλώρινας

1269/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.Γρεβενών

1270/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

1271/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

1272/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

1273/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

1274/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

68

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάκλασης της αριθμ. 69/2017 (ΑΔΑ: 71Β37ΛΨ-ΨΥΤ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ και ΕΓΚΡΙΣΗ πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπών Διεξαγωγής Δημοπρασιών για τα έργα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1 000.000,00 ει/ρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του Φ.Π.Α. (Ν 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και συγκεκριμένα άρθρο 221 παρ.8 α (όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων) για το έτος 2017

1275/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

69

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «ΔΟΞΑ ΑΛΩΝΩΝ» στις 15 Ιουλίου 2017 στα Αλωνα

1276/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συλλόγου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Παπαγιάννη προς τιμή των αποδήμων, στις 14 Ιουλίου 2017 στο Τοπικό Διαμέρισμα Παπαγιάννη

1277/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
71 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου «ΘΗΣΕΑΣ» Πολυποτάμου, προς τιμήν των αποδήμων, στις 9  Ιουλίου 2017 στον Πολυπόταμο

1278/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Βεύης <<Μακεδονικός Βεύης>> προς τιμήν των αποδήμων στις 28 &29  Ιουλίου 2017 στο Τ.Δ. Βεύης

1279/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Καλλινίκης <<ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ>>, στις 19 και 20 Ιουλίου 2017 στην Άνω Καλλινίκη

1280/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

74

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Εκπαιδευτικού Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Νεοχωρακίου, προς τιμήν των αποδήμων στις 23 Ιουλίου  2017 στο Νεοχωράκι

1281/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου

1282/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη κ. Σημανδράκου Ευάγγελου Π.Ε. Γρεβενών

1283/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
77 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού Συλλόγου γυναικών Μαυροχωρίου με την Π.Ε. Καστοριάς

1284/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
78 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του πολιτιστικού εξωραϊστικού συλλόγου «Το Απόζαρι» με την Π.Ε. Καστοριάς

1285/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

79

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών μουσικής στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού Συλλόγου γυναικών Μαυροχωρίου με την Π.Ε. Καστοριάς

1286/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
80 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων της Ευξείνου Λέσχης Αργους Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς

1287/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
81 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου «Το Τσαρσί» με την Π.Ε. Καστοριάς

1288/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
82 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης για την επισκευή μηχανήματος φορτηγάκι NISSAN 5409

1289/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
83 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Γρεβενών για το χρονικό διάστημα από 1-1 έως 31-5-2017

1290/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
84 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ. Ν.Καστοριάς για το χρονικό διάστημα από 1-1 έως 31-5-2017

1291/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

85

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ. Ν.Νοσοκομείο Μαμάτσιο-Μποδοσάκειο για το χρονικό διάστημα από 1-1 έως 31-05-2017

1292/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
86 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου

1293/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
87 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 11/2017

1294/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
88 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δαπάνης που αφορά υπερωρίες β εξαμήνου έτους 2017 για τους υπαλλήλους των Δ/νσεων της Εδρας

1295/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
89 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου

1296/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
90 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

1297/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 28/6/2017

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/27-6-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/27-6-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/27-6-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/27-6-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/27-6-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 25η/27-6-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας