Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/5-4-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/5-4-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/5-4-22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαρισμού και υγιεινής για τη στήριξη της Ι.Μ. Σερβίων και Κοζάνης, της Ι.Μ. Σισανίου και Σιατίστης, του ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ορίΖωντας», της Στέγης Παιδιού «Ο Άγιος Στυλιανός», του Χριστιανικού Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Ο Καλός Σαμαρείτης» και του Τιάλειου Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Κοζάνης «Ο Άγιος Παντελεήμων»

502/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης – Ι.Μ. Καστοριάς

503/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Εξειδίκευση των ειδικοτήτων, των υποχρεωτικών πρόσθετων προσόντων και κατανομή των θέσεων τακτικού προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022

504/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

505/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για  την συνδιοργάνωση του πανελλήνιου και του διεθνούς FIS αγώνα που θα διεξαχθεί στο Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας στις 8,9 και 10 Απριλίου 2022 στην κατηγορία Π1, Κ1 – Π2, Κ2

506/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Έγκριση 1ης Τροποποίησης (Τροπ. 1) του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2022

507/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

508/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.

509/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ΣΤΗΝ 8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ

510/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην υποβολή πρότασης του ερευνητικού προγράμματος “Asset Level Modelling of RISKs in the Face of Climate Induced Extreme Events and Adaptation” στην Πρόσκληση του Προγράμματος Horizon Europe Framework Programme με κωδικό HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-03 “Towards asset level modelling of climate risks and adaptation”

511/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕΡΒΙΑ – ΛΑΒΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑ» Συνολικού Προϋπολογισμού: 650.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

512/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ  Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των ΟΡΩΝ διακήρυξης Δημοπρασίας του υποέργου 2: «Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Προαστίου και Ασβεστόπετρας στον κόμβο νότιας εισόδου Πτολεμαϊδας», προϋπολογισμού: 3.469.354,84 € (χωρίς Φ.Π.Α.),

της Πράξης: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαϊδας», με κωδικό ΟΠΣ 5022566

513/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Εργασίες μετατροπής του κτιρίου του πρώην Ειρηνοδικείου Σερβίων σε κτίριο του Αστυνομικού τμήματος Σερβίων» Προϋπολογισμού: 207.620,00€ € με Φ.Π.Α.

514/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – νέα έργα έτους 2022 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

515/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Κατάρτισης για το έτος 2022 του Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)

516/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Κατάρτισης του Προγράμματος ΕΡΓΩΝ χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το 2022

517/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Ε.Ο.3, Επ.Ο.42 και Επ.Ο.43», Προϋπολογισμού δαπάνης #1.120.000,00€#

518/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Ε.Ο.3, Επ.Ο.42 και Επ.Ο.43», Προϋπολογισμού δαπάνης #1.120.000,00€#

519/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Συντήρηση Οδού Περιφερειακός Μελίτης – Τ.Κ. Σκοπού», Προϋπολογισμού δαπάνης #1.100.000,00€#  

520/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Οδού Περιφερειακός Μελίτης – Τ.Κ. Σκοπού»,  Προϋπολογισμού δαπάνης #1.100.000,00€#

521/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών», Προϋπολογισμού δαπάνης #700.000,00€#

522/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών», Προϋπολογισμού δαπάνης #700.000,00€#

523/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση φθορών – Σύνδεση αγροτικών δρόμων – Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας»

524/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική
Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», του έργου «Δράσεις για την
αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας,
συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000», της πράξης με τίτλο
‘Διαχείριση καλαμιώνα με μη μηχανικά στη λίμνη Πετρών του δικτύου ΦΥΣΗ2000’

525/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική
Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», του έργου «Δράσεις για την
αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας,
συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000» , της πράξης με τίτλο
‘Διαχείριση καλαμιώνα με μη μηχανικά στη λίμνη Χειμαδίτιδα του δικτύου ΦΥΣΗ2000’

526/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των Πρακτικών Ι και ΙΙ διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΔΜ (ΕΔΡΑΣ)»

527/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ των  Πρακτικών I (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά) και ΙΙ (Οικονομικές Προσφορές) του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΥΜΝΙΟΥ

528/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, Γνωμοδότηση Μετάθεσης της αριθμ. 105606/12-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008910214) σύμβασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών εγκατάστασης πιλοτικής πρόσοψης της ΠΕ Γρεβενών στα πλαίσια του έργου Plug-n-Harvest» συμβατικού τιμήματος 187.860,92€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

529/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου Καθαρισμού Βλάστησης Οδικού Δικτύου Φλώρινας- Αμυνταίου για διάστημα 24 μηνών, και των όρων της Διακήρυξης

65ΖΩ7ΛΨ-Φ62 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ α) Δαπάνης Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2021-2022  στην Π.Ε. Γρεβενών β)Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία  της διαπραγμάτευσης τιμής

531/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Τροποποίηση της 444/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

532/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22

533/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

534/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Αποδοχή γνωμοδότησης Δικηγόρου επί εξωδικαστικού συμβιβασμού και ΕΓΚΡΙΣΗ  αποζημίωσης

535/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Ορισμός Δικηγόρου

536/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Γρεβενών

537/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την περισυλλογή νεκρών πτηνών (αργυροπελεκάνων) από τη λίμνη Πολυφύτου

538/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για αποζημίωση εκπροσώπων Τ.Ε.Ε.

539/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης υπηρεσιών φύλαξης (security) του κτιρίου Π.Ε Κοζάνης (CPV 79713000-5)

540/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης υπηρεσιών φύλαξης (security) του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας  (CPV 79713000-5)

541/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 1.388,80€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σχετικά με προμήθεια λαμπτήρων για το κτίριο του Διοικητηρίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών ΕΡΓΩΝ ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)

542/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για προμήθεια υλικών (ηλεκτρονικού εξοπλισμού) για την για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αρμοδιότητας Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)

543/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2019-2020»

544/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικής οδού 3 από όρια ΠΕ Φλώρινας-Κοίλα Κοζάνης μέσω Περδίκκα»

545/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

546/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών που προκύπτουν από την εκκαθάριση του Ενιαίου ΚΕΚ Ν. Γρεβενών

547/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

ΕΓΚΡΙΣΗ εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας κ. Σωτήριου Βόσδου

548/22 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 5/4/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ