Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/18-7-2022 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/18-7-2022 συνεδρίαση (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/18-7-2022 συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 136/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2. Ημερήσιας Διάταξης

Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για το θάνατο του Ευεργέτη Νικόλαου Παπαγεωργίου

 

137/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Έκδοση Ψηφίσματος που έχει ως εξής:

Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και να τους επιδώσει το παρόν ψήφισμα.

– Ως ελάχιστο φόρο τιμής και σεβασμού η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να προβεί σε δωρεά 1000 € στον Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου «Η Αντηρίδα» με αιτιολογία “Εις  Μνήμην Νικολάου Παπαγεωργίου”·

– Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να δημοσιευθεί στον Τύπο η παρούσα απόφαση.

 

Κοζάνη 18/7/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου