Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/29-4-2024 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/29-4-2024 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

1.

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης. 94/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης.
2.
Ημερήσιας Διάταξης

Εισήγηση για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης». (Εξ αναβολής).

95/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος όπου ζητά :

– Την ενίσχυση των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων με μόνιμο προσωπικό με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, για να μπορεί να υπάρχει  «θεραπευτικό συνεχές».

– Την ενίσχυση των δομών με νέους χώρους και υλικοτεχνική υποδομή.

– Την εκστρατεία ενημέρωσης σε όλη την κοινωνία για τη μάστιγα των ναρκωτικών από εξειδικευμένο προσωπικό.

3.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου της ΣΑΝΠ 241, με τίτλο:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ

ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμός: 150.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

96/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
4.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2024 Εταιρείας Τουρισμού.

97/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2024 Εταιρείας Τουρισμού.
5.
Ημερήσιας Διάταξης

6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (6η/2024).

98/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει  ομόφωνα την 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (6η/2024).
6.
Ημερήσιας Διάταξης

7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (7η/2024).

99/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (7η/2024).
7.
Ημερήσιας Διάταξης

8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (8η/2024).

100/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (8η/2024).

8.

Ημερήσιας Διάταξης

9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (9η/2024).

101/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (9η/2024).
9. 
Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης έγκρισης «Συναίνεσης της Περιφέρειας για τη μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής χρηματοδότηση στη των δανειακών συμβάσεων (Αρχικών ή πρόσθετων πράξεων επί αρχικών) που πρόκειται να συνομολογηθούν στο πλαίσιο των

έργων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ¨Φιλόδημος Ι», μεταφέρθηκαν στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ¨Αντώνης Τρίτσης¨» εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη.

102/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έγκριση της με αριθμό 277/2024 απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με θέμα τη «Συναίνεση της Περιφέρειας για τη μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής χρηματοδότηση στη των δανειακών συμβάσεων (Αρχικών ή πρόσθετων πράξεων επί αρχικών) που πρόκειται να συνομολογηθούν στο πλαίσιο των έργων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ¨Φιλόδημος Ι», μεταφέρθηκαν στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ¨Αντώνης Τρίτσης¨» εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη».
10.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σκοπιμότητας και του τρόπου ανάθεσης σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της α)Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, β) των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και γ) των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης, για ένα έτος,

συνολικού προϋπολογισμού 621.861,50 € (συμπ. ΦΠΑ).

103/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο ανάθεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων  θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της α) Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, β) των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής  Ενότητας Κοζάνης και γ) των Νομικών Προσώπων χωρικής της αρμοδιότητας της για ένα έτος,

συνολικού προϋπολογισμού 621.861,50 € (συμπ. ΦΠΑ).

11.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου:

«Aσφαλτοστρώσεις στην Τ.Κ. Ιτιάς».

104/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου:

«Aσφαλτοστρώσεις στην Τ.Κ. Ιτιάς».

12.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 1ης τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – έργα έτους 2024 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών»

105/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 1η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – έργα έτους 2024 της Π.Ε. Γρεβενών.
13.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου:

«Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων στα πλαίσια της Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς».

106/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του διαγωνισμού του έργου.

14.

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της αριθμ. 260/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου:

«Αναγνώριση οφειλής και έγκριση δαπάνης ποσού 43.839€ για αποτίμηση σε χρήμα παροχή γάλακτος και ΜΑΠ, σε υπαλλήλους- δικαιούχους της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς».

107/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Τροποποίηση της αριθμ. 260/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου:

«Αναγνώριση οφειλής και έγκριση δαπάνης ποσού 43.839€ για αποτίμηση σε χρήμα παροχή γάλακτος και ΜΑΠ, σε υπαλλήλους- δικαιούχους της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς».

15.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου:

«Ασφαλτοστρώσεις στο Επ. Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς 2024».

108/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του  έργου
16.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προϋπολογισμού του ΚΕΠΕ έτους 2024.

109/2024 Αναβολή

17.

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στον Μπούρινο.

110/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα να συνταχθεί με τους εμπλεκόμενους Δήμους Κοζάνης, Σερβίων, Βοϊου, Γρεβενών και Αμυνταίου υποστηρίζοντας και συνυπογράφοντας τις προσφυγές τους.
18.
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Στήριξη των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) της Δυτικής Μακεδονίας.

111/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος στήριξης ζητώντας

  1.  Να προκηρυχθούν δυο θέσεις μόνιμων Εντατικολόγων γιατρών ΕΣΥ στον βαθμό του  διευθυντή για την ΜΕΘ του νοσοκομείου Κοζάνης, ώστε να αποτραπεί η αναστολή  λειτουργίας της και ώστε να λειτουργήσουν και οι 6 εξοπλισμένες κλίνες.
  2. Αντίστοιχα να ενισχυθεί με μόνιμο προσωπικό η ΜΕΘ του νοσοκομείου Πτολεμαΐδας που παραμένει κλειστή εδώ και μήνες ενώ και πριν υπολειτουργούσε.

19.

Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στις εταιρείες που εκτελούσαν μεταφορικό έργο για λογαριασμό της ΛΑΡΚΟ Α.Ε.

112/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στις εταιρείες που εκτελούσαν  μεταφορικό έργο για λογαριασμό της ΛΑΡΚΟ Α.Ε ζητώντας τα εξής:

1. Να αποδοθούν τα δεδουλευμένα προηγούμενων ετών στους  μεταφορείς που εκτελούσαν μεταφορικό έργο για λογαριασμό  της ΛΑΡΚΟ Α.Ε.

2. Να διερευνηθεί η δυνατότητα υλοποίησης από την Περιφέρεια

προγραμμάτων στήριξης και αποζημιώσεων των μεταφορέων  στο πλαίσιο αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος τους.

3. Να αποσταλεί το παρόν ψήφισμα στον Πρωθυπουργό της χώρας,  τους αρμόδιους Υπουργούς και τους Βουλευτές Κοζάνης και  Καστοριάς.

 

Κοζάνη 2/5/2024 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Νικόλαος Σαμαράς

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/29-4-2024 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας