Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/6-6-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/6-6-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/6-6-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων 132/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα πρακτικά
2. Εκτός ημερήσιας διάταξης

11η Τροποποίηση Προϋπολογισμού  Π.Δ.Μ.  (11η 2016)

133/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση του προϋπολογισμού
3. Εκτός ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης 2/2016 του Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)

134/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση του Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541)
4. Εκτός ημερήσιας διάταξης

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο».

135/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης
5. Εκτός ημερήσιας διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση του δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο».

136/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

6.

Εκτός ημερήσιας διάταξης

«Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαδικασίας διεθνούς ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (ηλεκτρονικού) μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για τη σχολική περίοδο 2016-2017, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24001/11.6.2013»

137/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα διενέργεια του διαγωνισμού
7. Ημερήσιας διάταξης

Συγκρότηση Επιτροπής Τιμητικών Διακρίσεων

138/16 Αναβολή
8. Ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.445/11 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Τροποποίηση Κανονισμού Οικονομικής Επιτροπής)

139/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της υπ΄αριθμ.445/11 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
9. Ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση Προϋπολογισμού  Π.Δ.Μ.  (10η 2016)

140/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση του προϋπολογισμού
10. Ημερήσιας διάταξης

Τρόπος  Δημοπράτησης  του υπό Ένταξη Υποέργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

141/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του υποέργου
11. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Έκδοσης  Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης του ΚΕΠΕ

142/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση εγγυητικών επιστολών
12. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Μελέτες Έργων Υποδομής Νέου Οικισμού Μαυροπηγής στην Περιοχή «Ρεμιναλάρ» Αγροκτήματος Μαυροπηγής (Α’ Φάση)».

143/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016
13. Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας για την Εκτέλεση των Έργων, στο  Οδικό Δίκτυο της  Επαρχιακής Οδού (38) Πτολεμαΐδα-Γαλάτεια-Όρια Π.Ε. Φλώρινας με Αρχή την Χ.Θ. 0+000 και Πέρας την Χ.Θ. 0+310μ που αφορούν το Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ» Αρμοδιότητας Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας. 144/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας

14.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Τίτλο «Ορθολογική διαχείριση και Αξιοποίηση Μαρμαροφόρου Περιοχής Τρανοβάλτου (Έργα αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας)».

145/16 Αναβολή
15. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης του Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Εγκατάστασης Χλοοτάπητα Γηπέδου Άνω Κώμης. Προϋπολογισμού 3.100,50 € (με Φ.Π.Α.).

146/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του διαγωνισμού
16. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Αναγκαιότητας Διενέργειας Διαδικασίας Διεθνούς Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μεταφοράς των Μαθητών, Χωρικής Αρμοδιότητας ¨Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για τη Σχολική Περίοδο 2016-2017 και 2017-2018, Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 24001/11.6.2013

147/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την διενέργεια του διαγωνισμού
17. Ημερήσιας διάταξης

Αύξηση Προϋπολογισμού Έργου στον Πίνακα έργων ΚΑΠ που θα Χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001

148/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αύξηση
18. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Αναμόρφωσης Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με την Χημική Υπηρεσία Ιωαννίνων και Εξουσιοδότηση Υπογραφής του από τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς

149/16 ΤΟ Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αναμόρφωση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
19. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου:« ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΑΧΟΥ» με Προϋπολογισμό Μελέτης: 15.000,00€ με τον Φ.Π.Α..

150/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

20.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης «Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την Υλοποίηση του Έργου «Ανακαίνιση, Συντήρηση Ανακατασκευή και Εξοπλισμός του Διοικητικού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας»

151/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα του όρους της προγραμματικής  σύμβασης
21. Ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση (Τροπ. 2 ) του Προγράμματος Έργων 2016 Π.Ε. Φλώρινας που Χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041

152/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση  
22. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του Προγράμματος Έργων 2016 Π.Ε. Φλώρινας που Χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 241

153/16 Το Π.Σ. εγκρίνει  ομόφωνα το πρόγραμμα Έργων 2016
23. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του Προγράμματος Έργων 2016 Π.Ε. Φλώρινας που Χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541

154/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το πρόγραμμα Έργων 2016
24. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» και «Δήμου Δεσκάτης» για την Υλοποίηση του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ»

155/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης
25. Ημερήσιας διάταξης

Συζήτηση επί του προσφυγικού

156/16 Αναβολή

 

Κοζάνη 8/6/2016

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Κωτσίδης Γεώργιος