Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/13-6-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/13-6-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/13-6-2016 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Συζήτηση επί του Προσφυγικού 157/16 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη λήψη σχετικής απόφασης

 

Κοζάνη 14/6/2016

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος