Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/9-4-2020 (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/9-4-2020 (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/9-4-2020 (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/9-4-2020 (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/9-4-2020 (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.   Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων

91/20 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2.    Εκτός Ημερήσιας Διάταξης        

Διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των τηλεθερμάνσεων Αμυνταίου-Πτολεμαΐδας- Κοζάνης, με παροχή θερμικής ενέργειας από τους λιγνιτικούς σταθμούς μέχρι την λειτουργία διάδοχων πηγών θερμικής ενέργειας

92/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την λήψη απόφασης για διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των τηλεθερμάνσεων Αμυνταίου-Πτολεμαΐδας- Κοζάνης, με παροχή θερμικής ενέργειας από τους λιγνιτικούς σταθμούς μέχρι την λειτουργία διάδοχων πηγών θερμικής ενέργειας
3. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα στήριξης των αυτοαπασχολούμενων γεωργών και κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

93/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία

μέτρα στήριξης των αυτοαπασχολούμενων γεωργών και κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

4.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Παρακολούθηση και διαχείριση εγκαταστάσεων κατά τη λειτουργία των φραγμάτων Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσόβουνου και Πραμόριτσα Ν. Κοζάνης (2020-2021)».

94/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υποβολή Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Παρακολούθηση και διαχείριση εγκαταστάσεων κατά τη λειτουργία των φραγμάτων Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσόβουνου και Πραμόριτσα Ν. Κοζάνης (2020-2021)».
5.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Μελέτες Σχεδίων Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Καταστάσεων (Σ.Α.Ε.Κ.) φραγμάτων Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσόβουνου και Πραμόριτσα Ν.Κοζάνης».

95/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Μελέτες Σχεδίων Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Καταστάσεων (Σ.Α.Ε.Κ.) φραγμάτων Σισανίου, Μηλοχωρίου, Μεσόβουνου και Πραμόριτσα Ν.Κοζάνης».
6.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού των έργων:

1) «Καθαρισμοί ρεμάτων από χειμαρολάβα, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις»,

2) «Αντιπλημμυρική προστασία, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις στην περιοχή του Γράμμου».

96/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τους τρόπους εκτέλεσης των έργων

7.   

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίας Άννας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: Ενίσχυση λιθοδομών (ενεμάτωση) – επισκευή Στέγης Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου οικισμού Αγίας Άννας, προϋπολογισμού 38.400 ευρώ (με ΦΠΑ).

97/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  το σχέδιο και τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγίας Άννας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: Ενίσχυση λιθοδομών (ενεμάτωση) – επισκευή Στέγης Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου οικισμού Αγίας Άννας, προϋπολογισμού 38.400 ευρώ (με ΦΠΑ).
8.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση εξουσιοδότησης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για τον ορισμό αρμοδίων υπαλλήλων για την κίνηση – διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών στην Τράπεζα Ελλάδος – Κατάστημα Ιωαννίνων.

98/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για τον ορισμό αρμοδίων υπαλλήλων για την κίνηση – διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών στην Τράπεζα Ελλάδος – Κατάστημα Ιωαννίνων.

9.   

 

Ημερήσιας Διάταξης

Αίτημα έκδοσης απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου για τον τρόπο Δημοπράτησης της γενικής υπηρεσίας ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στην ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ».

99/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης της γενικής υπηρεσίας ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στην ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ».
10.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση μεταφοράς ποσού 453.623,68 € που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος: Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής, του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ /FEAD)

100/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την μεταφορά  ποσού 453.623,68 € που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος: Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής, του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ /FEAD)
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Επιστροφή ποσού 90.000,00€ που αφορά στην υλοποίηση του έργου παροχής τροφίμων (Περίοδος 2015)

101/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την επιστροφή ποσού 90.000,00€ που αφορά στην υλοποίηση του έργου παροχής τροφίμων (Περίοδος 2015)
12.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαδικασίας διεθνούς ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (ηλεκτρονικού) μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-22, 2022-23 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 50025/26-9-2018

102/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την αναγκαιότητα διενέργειας διαδικασίας διεθνούς ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (ηλεκτρονικού) μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-22, 2022-23 σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 50025/26-9-2018

13. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής πρότασης από την Π.Ε. Φλώρινας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας, Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας (ΟΧΕ), της δράσης «Μελέτη για την κατασκευή – βελτίωση Ε.Ο. 15 από διασταύρωση με Ε.Ο. 2 Φλώρινας – Καστοριάς μέχρι την Τ.Κ. Λαιμού».

103/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολής πρότασης από την Π.Ε. Φλώρινας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας, Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας (ΟΧΕ), της δράσης «Μελέτη για την κατασκευή – βελτίωση Ε.Ο. 15 από διασταύρωση με Ε.Ο. 2 Φλώρινας – Καστοριάς μέχρι την Τ.Κ. Λαιμού».
14.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου “Αντιπλημμυρική Προστασία Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών”.

104/20  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου “Αντιπλημμυρική Προστασία Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών

15.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου “Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας – Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Αμυνταίου

105/20  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου “Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας – Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Αμυνταίου

16.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου “Καθαρισμός Τάφρων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018

106/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου”Καθαρισμός Τάφρων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018
17.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου “Καθαρισμός Ερεισμάτων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας”.

107/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου “Καθαρισμός Ερεισμάτων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας”.

18. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων – νέα έργα έτους 2020 για την Π.Ε. Γρεβενών.

108/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία

το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων – νέα έργα έτους 2020 για την Π.Ε. Γρεβενών.

19.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης νέων Έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 της Π.Ε. Γρεβενών

109/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τους τρόπους δημοπράτησης των έργων
20.    Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Κοζάνης και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης.

110/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Κοζάνης και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης.
21.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου “ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΥΡΙΧΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ – ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ”, προϋπολογισμού δαπάνης : 290.263,02 € (με Φ.Π.Α.).

111/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

22.   

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση ορθής επανάληψης της 7ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού ΠΔΜ (7η/2020).

112/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ορθή επανάληψη της 7ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού ΠΔΜ (7η/2020).
23.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιάτρων

113/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιάτρων
24.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 διαφόρων ειδικοτήτων

114/20 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 διαφόρων ειδικοτήτων
25.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προϋπολογισμού του ΚΕΠΕ έτους 2020.

115/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον

Προϋπολογισμό του ΚΕΠΕ έτους 2020.

26.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

116/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τους όρους Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
27.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Δ΄ τρίμηνο 2019».

117/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Δ΄ τρίμηνο 2019».

 

Κοζάνη 13/4/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό