Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/30-4-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/30-4-2020 (δια περιφοράς) έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/30-4-2020 (δια περιφοράς) έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.       Ημερήσιας Διάταξης

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για την Προστασία της Πρώτης Κατοικίας

118/20 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος

 

Κοζάνη 4/5/2020

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό