Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/16-3-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/16-3-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/16-3-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικού προηγούμενης Συνεδρίασης 86/21 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενης συνεδρίασης
2. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (5η/2021).

87/21 Το Π.Σ εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (5η/2021).
3. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής του Άρθρου 8β του Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/30-11-2003) ¨Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις¨ σχετικά με την χορήγηση Αδειών σε Πλωτά Μέσα που κινούνται στις Φυσικές και Τεχνητές Λίμνες καθώς και στους Πλωτούς Ποταμούς για την Άσκηση Τουριστικών και Συγκοινωνιακών Πλόων

88/21 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το Πρακτικό της Επιτροπής του Άρθρου 8β του Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/30-11-2003) ¨Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις¨ σχετικά με την χορήγηση Αδειών σε Πλωτά Μέσα που κινούνται στις Φυσικές και Τεχνητές Λίμνες καθώς και στους Πλωτούς Ποταμούς για την Άσκηση Τουριστικών και Συγκοινωνιακών Πλόων
4. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16 για το έργο: «Βελτίωση οδού φράγματος Σισανίου έως Ιερά Μονή Παναγιάς» Προϋπολογισμού: 720.000,00€ με Φ.Π.Α.

89/21 Το Π.Σ εγκρίνει κατά πλειοψηφία

τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16 για το έργο: «Βελτίωση οδού φράγματος Σισανίου έως Ιερά Μονή Παναγιάς» Προϋπολογισμού: 720.000,00€ με Φ.Π.Α.

5. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Διατύπωση γνώμης για την ανάγκη καθορισμού νέων λατομικών περιοχών στην Π.Ε. Καστοριάς

90/21 Το Π.Σ αποφάσισε κατά πλειοψηφία και γνωμοδοτεί θετικά στην ανάγκη καθορισμού νέων λατομικών περιοχών στην Π.Ε. Καστοριάς
6. Ημερήσιας Διάταξης

Περιβαλλοντικά προβλήματα από την παύση ορυχείων Αμυνταίου.

91/21 Το Π.Σ εγκρίνει κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος

7.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση υποβολής προγράμματος αύξησης φυτικού κεφαλαίου στα πλαίσια της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

92/21 Το Π.Σ εγκρίνει κατά πλειοψηφία Την υποβολή προγράμματος αύξησης φυτικού κεφαλαίου στα πλαίσια της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.
8.
Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών» που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση

93/21 Έγινε διεξοδική συζήτηση επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών»
9. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος για την επαναλειτουργία των Πανεπιστημίων

94/21 Το Π.Σ εγκρίνει κατά πλειοψηφία

την έκδοση ψηφίσματος για την επαναλειτουργία των Πανεπιστημίων

 

Κοζάνη 17/3/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό